• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 5:01:15 CH - Mở cửa
CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
56,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
56,00
Mở cửa
55,30
Cao nhất
56,20
Thấp nhất
55,20
Khối lượng
172.600
KLTB 10 ngày
255.690
Cao nhất 52 tuần
58,00
Thấp nhất 52 tuần
40,00
08/11 DBD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Giang - HOSE
05/11 DBD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy - HOSE
01/11 DBD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 - HOSE
19/10 DBD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy - HOSE
30/09 SSI Research - Ngành dược chững lại năm 2021, tạo đà tăng trưởng năm 2022 - Người đồng hành
24/09 DBD: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
21/09 DBD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Cầu đường bộ Hải Dương - HOSE
08/09 Tỉnh Bình Định muốn lùi thời hạn thoái toàn bộ vốn nhà nước tại DBD và BMC - VietNam Finance
30/08 DBD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quang Việt - HOSE
19/08 DBD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Cầu đường bộ Hải Dương - HOSE
16/08 DBD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quang Việt - HOSE
09/08 DBD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quang Việt - HOSE
02/08 DBD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
30/07 DBD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
19/07 DBD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
16/07 DBD: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
09/07 DBD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
08/07 DBD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 - HOSE
07/07 DBD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quang Việt - HOSE
05/07 DBD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  2.600 24,80 -2,75%
BCP  7.100 11,90 -0,83%
BIO  5.400 61,70 0,49%
CDP  3.600 19,00 3,83%
CNC  8.900 33,30 11,00%
DBM  1.300 30,00 -3,23%
DBT  61.800 16,35 2,19%
DCL  164.500 39,00 -0,51%
DDN  40.000 20,60 -0,48%