• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 4:40:41 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
16,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,35 (+2,19%)
Tham chiếu
16,00
Mở cửa
16,00
Cao nhất
16,35
Thấp nhất
16,00
Khối lượng
61.800
KLTB 10 ngày
186.360
Cao nhất 52 tuần
20,25
Thấp nhất 52 tuần
11,50
08/11 DBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh - HOSE
05/11 DBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh - HOSE
02/11 DBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Trúc Linh - HOSE
07/10 DBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Trúc Linh - HOSE
01/10 DBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh - HOSE
30/09 DBT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế) - HOSE
29/09 DBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Sơn - HOSE
30/08 DBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Sơn - HOSE
23/08 DBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thế Chiến - HOSE
19/08 DBT: Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt Phó TGĐ - HOSE
17/08 DBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thế Chiến - HOSE
02/08 DBT: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ủy Ban Kiểm toán - HOSE
23/07 DBT: Thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT - HOSE
21/07 DBT: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 2 năm 2021 và bán niên soát xét năm 2021 - HOSE
19/07 DBT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
19/07 DBT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
05/07 DBT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đậu Thị Thúy Mai - HOSE
30/06 DBT: Quyết định chấm dứt đồng lao động đối với ông Nguyễn Thế Quốc Uy - Phó TGĐ - HOSE
29/06 DBT: Thông báo về việc đã hoàn tất tăng tỷ lệ sở hữu tại Ypharco - HOSE
16/06 DBT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Ypharco - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  2.600 24,80 -2,75%
BCP  7.100 11,90 -0,83%
BIO  5.400 61,70 0,49%
CDP  3.600 19,00 3,83%
CNC  8.900 33,30 11,00%
DBD  93.600 56,00 0,00%
DBM  1.300 30,00 -3,23%
DCL  164.500 39,00 -0,51%
DDN  40.000 20,60 -0,48%