• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 5:59:01 SA - Mở cửa
CTCP Tổng công ty May Đáp Cầu (DCG : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
13,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,40
Mở cửa
13,40
Cao nhất
13,40
Thấp nhất
13,40
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
13,40
Thấp nhất 52 tuần
9,60
25/04 DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
30/03 DCG: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
30/03 DCG: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
21/03 DCG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
11/03 DCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/03 DCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
13/01 DCG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
01/09 DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
14/07 DCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
02/06 DCG: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
10/05 DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/04 DCG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
26/04 DCG: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
03/04 DCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/04 DCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/02 DCG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
23/10 DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
14/10 DCG: Hà Nội duyệt Quy hoạch 1/500 dự án tổ hợp nhà ở của Hóa chất Đức Giang - Người đồng hành
22/07 DCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/06 DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  947.200 28,70 1,77%
AG1  0 6,80 0,00%
BDG  3.900 55,00 -0,90%
BMG  0 14,70 0,00%
BVN  100 10,00 0,00%
DM7  0 7,30 0,00%
G20  131.800 1,50 7,14%
GIL  468.500 63,80 1,92%
GMC  300 20,95 4,75%