• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
19 Tháng Giêng 2022 2:03:25 SA - Mở cửa
CTCP Tổng công ty May Đáp Cầu (DCG : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
13,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,40
Mở cửa
13,40
Cao nhất
13,40
Thấp nhất
13,40
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
16,20
Thấp nhất 52 tuần
9,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Quang
Thành viên HĐQT Tạ Hữu Doanh
Thành viên HĐQT Lương Văn Thư
Thành viên HĐQT Nguyễn Đăng Đông
Thành viên HĐQT Đặng Anh Đào
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Hương Lan
Thành viên Ban kiểm soát Bạch Minh Quân
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Hằng
Tổng giám đốc Lương Văn Thư
Phó Tổng giám đốc Đặng Anh Đào
Giám đốc Nguyễn Đăng Đông
Giám đốc Nguyễn Tiến Mạnh
Giám đốc Nguyễn Đức Thăng
Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng
Kế toán trưởng Đặng Anh Đào
Đại diện công bố thông tin Đặng Anh Đào