• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 5:52:48 SA - Mở cửa
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
32,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+1,87%)
Tham chiếu
32,10
Mở cửa
32,50
Cao nhất
33,35
Thấp nhất
31,60
Khối lượng
4.786.800
KLTB 10 ngày
6.239.760
Cao nhất 52 tuần
33,35
Thấp nhất 52 tuần
11,35
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Nguyên
Thành viên HĐQT Trần Mỹ
Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Hạnh
Thành viên HĐQT Văn Tiến Thanh
Thành viên HĐQT Đỗ Thị Hoa
Thành viên HĐQT Lê Đức Quang
Thành viên HĐQT Trương Hồng
Trưởng ban kiểm soát Phan Thị Cẩm Hương
Thành viên Ban kiểm soát Trần Văn Bình
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Minh Đương
Tổng giám đốc Văn Tiến Thanh
Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Minh Trí
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tùng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hiền
Phó Tổng giám đốc Trần Chí Nguyện
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh
Kế toán trưởng Đinh Như Cường