• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 7:19:36 SA - Mở cửa
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
32,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+1,87%)
Tham chiếu
32,10
Mở cửa
32,50
Cao nhất
33,35
Thấp nhất
31,60
Khối lượng
4.786.800
KLTB 10 ngày
6.239.760
Cao nhất 52 tuần
33,35
Thấp nhất 52 tuần
11,35
DCM - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
31/12/2020 CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam --- Bán 478.190 Biểu đồ
29/12/2020 CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ
09/12/2020 Nguyễn Đức Hạnh Thành viên HĐQT Bán 45.000 Biểu đồ
24/11/2020 Nguyễn Đức Hạnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 45.000 Biểu đồ
30/06/2018 Nguyễn Đức Thành --- Mua 20.000 Biểu đồ
30/06/2018 Bùi Minh Tiến --- Mua 20.000 Biểu đồ
11/06/2018 Hoàng Trọng Dũng --- Bán 31.600 Biểu đồ
01/06/2018 Bùi Minh Tiến --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
01/06/2018 Nguyễn Đức Thành --- Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
31/05/2018 Hoàng Trọng Dũng --- Đăng ký bán 31.600 Biểu đồ
29/01/2018 Trịnh Cam Ly --- Bán 23.000 Biểu đồ
15/01/2018 Trịnh Cam Ly --- Đăng ký bán 23.000 Biểu đồ
03/11/2017 Trịnh Cam Ly --- Mua 23.000 Biểu đồ
02/11/2017 Trịnh Cam Ly --- Đăng ký mua 23.000 Biểu đồ
19/09/2017 Đinh Như Cường Kế toán trưởng Bán 160.000 Biểu đồ
11/09/2017 Đinh Như Cường Kế toán trưởng Đăng ký bán 160.000 Biểu đồ
04/07/2017 Trần Kim Phượng --- Bán 0 Biểu đồ
30/06/2017 Đỗ Minh Đương Thành viên Ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
06/06/2017 Trần Kim Phượng --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
02/06/2017 Đỗ Minh Đương Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 51.000 Biểu đồ