• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 8:45:40 CH - Mở cửa
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
33,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,90%)
Tham chiếu
33,50
Mở cửa
33,80
Cao nhất
34,10
Thấp nhất
32,90
Khối lượng
4.817.000
KLTB 10 ngày
6.808.940
Cao nhất 52 tuần
34,10
Thấp nhất 52 tuần
11,35
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 75,56%
Sở hữu nước ngoài 4,31%
Sở hữu khác 20,13%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam --- 400.023.057 75,56% 30/06/2021
CTCP Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) --- 45.103.690 8,52% 30/06/2021
CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam --- 44.625.500 8,43% 06/01/2021
Đinh Như Cường Kế toán trưởng 56.700 0,01% 30/06/2021
Bùi Minh Tiến --- 52.000 0,01% 31/12/2019
Văn Tiến Thanh Tổng giám đốc 30.000 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Đức Thành --- 28.100 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Đức Hạnh Thành viên HĐQT 8.000 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc 5.003 0,00% 30/06/2021
Trần Mỹ Thành viên HĐQT 2.900 0,00% 30/06/2021
Đỗ Minh Đương Thành viên Ban kiểm soát 2.000 0,00% 30/06/2021
Võ Thị Ngọc Châu --- 1.700 0,00% 30/06/2021
Trần Chí Nguyện Phó Tổng giám đốc 1.600 0,00% 30/06/2021
Lê Ngọc Minh Trí Phó Tổng giám đốc 1.600 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Song Yên --- 300 0,00% 30/06/2021
Phan Thị Cẩm Hương Trưởng ban kiểm soát 200 0,00% 30/06/2021