• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 12:24:16 SA - Mở cửa
CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
5,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
5,30
Mở cửa
5,30
Cao nhất
5,30
Thấp nhất
5,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
5,30
Thấp nhất 52 tuần
4,80
DDH - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
27/09/2017 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Mua 39.000 Biểu đồ
08/09/2017 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
07/09/2017 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Mua 37.800 Biểu đồ
31/08/2017 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Đăng ký mua 37.800 Biểu đồ
14/08/2017 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Mua 61.600 Biểu đồ
31/07/2017 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Đăng ký mua 61.718 Biểu đồ
10/11/2016 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Mua 0 Biểu đồ
13/10/2016 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Đăng ký mua 15.929 Biểu đồ
16/09/2016 CTCP Khu du lịch đảo Cát Bà --- Mua 15.900 Biểu đồ