• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:40:19 CH - Mở cửa
CTCP Xích Líp Đông Anh (DFC : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:02 CH
28,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
28,10
Mở cửa
28,10
Cao nhất
28,10
Thấp nhất
28,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.030
Cao nhất 52 tuần
44,90
Thấp nhất 52 tuần
20,10
DFC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
28/10/2020 Phan Thị Hảo --- Bán 560.000 Biểu đồ
28/10/2020 Phan Thanh Việt --- Mua 560.000 Biểu đồ
23/10/2020 Phan Thanh Việt --- Đăng ký mua 560.000 Biểu đồ
21/02/2020 Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT Mua 2.900 Biểu đồ
17/02/2020 Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT Đăng ký mua 2.900 Biểu đồ
06/12/2019 Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT Mua 270.000 Biểu đồ
05/12/2019 Lưu Văn Long --- Mua 104.900 Biểu đồ
05/12/2019 Phan Thị Hảo --- Bán 105.000 Biểu đồ
28/11/2019 Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT Đăng ký mua 270.000 Biểu đồ
28/06/2019 Phạm Hồng Trung --- Mua 0 Biểu đồ
31/05/2019 Phạm Hồng Trung --- Đăng ký mua 345.050 Biểu đồ
28/02/2019 Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT Mua 200 Biểu đồ
25/02/2019 Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT Đăng ký mua 200 Biểu đồ
25/12/2018 Đặng Thế Nguyện Thành viên Ban kiểm soát Mua 161.425 Biểu đồ
24/12/2018 Bạch Quốc Trung --- Mua 208.975 Biểu đồ
11/12/2018 Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT Mua 900 Biểu đồ
01/11/2018 Đặng Thế Nguyện Thành viên Ban kiểm soát Mua 290.000 Biểu đồ
27/06/2018 Đặng Thế Nguyện Thành viên Ban kiểm soát Mua 11.200 Biểu đồ
18/05/2018 Đặng Thế Nguyện Thành viên Ban kiểm soát Mua 144.300 Biểu đồ
15/03/2018 Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT Mua 261.000 Biểu đồ