• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 4:49:36 SA - Mở cửa
CTCP Xích Líp Đông Anh (DFC : UPCOM)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:04:59 CH
30,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
30,60
Mở cửa
30,60
Cao nhất
30,60
Thấp nhất
30,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
50
Cao nhất 52 tuần
44,90
Thấp nhất 52 tuần
18,40
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thế Nguyện Thành viên Ban kiểm soát 1.450.425 24,17% 03/01/2019
Công ty TNHH Linh Trung ES --- 600.000 10,00% 31/12/2020
Bạch Quốc Trung --- 572.775 9,55% 31/12/2019
Phan Thanh Việt --- 560.000 9,33% 02/11/2020
Lưu Văn Long --- 345.100 5,75% 22/01/2020
Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT 315.600 5,26% 31/12/2019
Phạm Đức Hiếu Thành viên HĐQT 301.900 5,03% 25/02/2020
Phan Tấn Bình Chủ tịch HĐQT 178.200 2,97% 02/11/2020
Phùng Quang Hải Tổng giám đốc 71.300 1,19% 30/06/2020
Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc 22.600 0,38% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thu Hà Phó Tổng giám đốc 7.100 0,12% 31/12/2019
Ngô Vĩnh Tĩnh Phó Tổng giám đốc 5.900 0,10% 31/12/2019
Trần Thị Việt Hằng Trưởng ban kiểm soát 4.300 0,07% 31/12/2019
Nguyễn Thị Mùi Thành viên Ban kiểm soát 2.000 0,03% 31/12/2019