• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.117,10 +9,02/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.117,10   +9,02/+0,81%  |   HNX-INDEX   220,76   +0,89/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   74,99   +1,01/+1,37%  |   VN30   1.130,65   +8,73/+0,78%  |   HNX30   378,87   -0,07/-0,02%
29 Tháng Giêng 2023 10:05:33 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2023
3:05:03 CH
59,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-1,50%)
Tham chiếu
59,90
Mở cửa
61,00
Cao nhất
61,20
Thấp nhất
58,50
Khối lượng
1.930.000
KLTB 10 ngày
1.482.070
Cao nhất 52 tuần
262,10
Thấp nhất 52 tuần
48,10
18/01 DGC: Đức Giang báo lãi quý 4 hơn 1.100 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ - Asean Times
18/01 DGC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 so với quý 4/2021 - HOSE
17/01 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
30/12 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
16/12 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn (16/12/2022 và 19/12/2022) - HOSE
14/12 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
07/12 DGC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền - HOSE
30/11 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
28/11 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
23/11 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn 22/11/2022 - HOSE
23/11 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn 23/11/2022 - HOSE
21/11 DGC: Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 17 ngày 16/11/2022 - HOSE
21/11 DGC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (điều chỉnh) - HOSE
21/11 DGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đào Hữu Huyền - HOSE
16/11 DGC: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh - HOSE
16/11 DGC: Nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức bằng tiền năm 2022 - HOSE
16/11 DGC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền - HOSE
15/11 DGC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
14/11 DGC: Nằm sàn 3 phiên, 'ông trùm hoá chất' Đào Hữu Huyền ra tay đỡ giá - Vietnam Daily
14/11 DGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đào Hữu Huyền - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  3.118.200 7,79 2,64%
ABS  828.600 6,20 6,90%
APC  6.400 13,65 -2,15%
APH  1.968.900 7,44 1,09%
APP  10.400 4,60 -4,17%
BMP  168.300 63,90 0,79%
BRC  1.000 10,10 2,54%
BRR  100 21,00 0,00%
CSV  253.700 32,80 0,00%
DAG  192.700 3,97 2,85%