• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:15:04 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC : HOSE)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
51,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
51,30
Mở cửa
51,50
Cao nhất
51,60
Thấp nhất
50,80
Khối lượng
1.234.100
KLTB 10 ngày
1.028.320
Cao nhất 52 tuần
262,10
Thấp nhất 52 tuần
48,10
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Quang
Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng
Thành viên HĐQT Lưu Bách Đạt
Thành viên HĐQT Đào Hữu Duy Anh
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Văn Kiên
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Văn Ngọ
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Thoa
Tổng giám đốc Đào Hữu Duy Anh
Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Hùng
Phó Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt
Kế toán trưởng Đào Thị Mai
Đại diện công bố thông tin Đào Hữu Huyền