• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:48:57 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC : HOSE)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
51,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
51,30
Mở cửa
51,50
Cao nhất
51,60
Thấp nhất
50,80
Khối lượng
1.234.100
KLTB 10 ngày
1.028.320
Cao nhất 52 tuần
262,10
Thấp nhất 52 tuần
48,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
31/03/2023 0,00 / 0,00% 51,50 51,60 50,80 51,30 51,12 51,30 1.234.100
30/03/2023 -0,60/-1,16% 52,50 52,90 51,20 51,30 51,90 51,30 1.268.600
29/03/2023 +0,20/+0,39% 51,70 51,90 51,10 51,90 51,55 51,90 815.400
28/03/2023 +0,70/+1,37% 51,10 52,20 51,00 51,70 51,59 51,70 1.458.000
27/03/2023 +0,40/+0,79% 50,60 51,10 50,50 51,00 50,81 51,00 877.600
24/03/2023 0,00 / 0,00% 50,80 51,00 50,40 50,60 50,69 50,60 816.600
23/03/2023 0,00 / 0,00% 50,10 51,00 50,10 50,60 50,64 50,60 656.300
22/03/2023 -0,40/-0,78% 51,40 51,40 50,60 50,60 50,95 50,60 553.200
21/03/2023 +0,40/+0,79% 50,90 51,50 49,50 51,00 50,24 51,00 1.551.500
20/03/2023 -1,90/-3,62% 52,00 52,30 50,60 50,60 51,30 50,60 1.241.900
17/03/2023 +0,50/+0,96% 52,00 52,50 51,60 52,50 52,32 52,50 2.142.400
16/03/2023 -0,50/-0,95% 51,90 52,00 51,10 52,00 51,56 52,00 1.034.100
15/03/2023 +0,90/+1,74% 52,30 52,90 51,80 52,50 52,36 52,50 1.570.700
14/03/2023 -0,20/-0,39% 51,60 52,40 51,00 51,60 51,56 51,60 1.595.700
13/03/2023 -0,80/-1,52% 52,00 52,60 51,30 51,80 51,91 51,80 1.561.700
10/03/2023 +0,70/+1,35% 51,40 53,40 51,20 52,60 52,56 52,60 2.711.200
09/03/2023 +1,30/+2,57% 50,80 52,10 50,50 51,90 51,54 51,90 2.007.000
08/03/2023 0,00 / 0,00% 49,50 50,60 49,50 50,60 50,18 50,60 953.000
07/03/2023 0,00 / 0,00% 50,60 50,90 49,70 50,60 50,18 50,60 964.900
06/03/2023 +0,30/+0,60% 51,00 51,00 50,10 50,60 50,55 50,60 1.610.200