• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
31 Tháng Ba 2023 8:05:15 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC : HOSE)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
51,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
51,30
Mở cửa
51,50
Cao nhất
51,60
Thấp nhất
50,80
Khối lượng
1.234.100
KLTB 10 ngày
1.028.320
Cao nhất 52 tuần
262,10
Thấp nhất 52 tuần
48,10
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 8,85%
Sở hữu nước ngoài 16,01%
Sở hữu khác 75,14%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT 69.794.354 18,38% 31/12/2022
Ngô Thị Ngọc Lan --- 25.205.068 6,64% 31/12/2022
Đào Hữu Kha --- 22.667.148 5,97% 31/12/2022
Nguyễn Thị Hồng Lan --- 14.298.574 3,76% 31/12/2022
Đào Hữu Duy Anh Tổng giám đốc 11.436.791 3,01% 31/12/2022
CTBC Vietnam Equity Fund --- 5.300.000 1,40% 15/03/2023
Đào Hồng Hạnh --- 5.136.504 1,35% 31/12/2022
Amersham Industries Ltd --- 3.050.000 0,80% 15/03/2023
Hanoi Investments Holdings Ltd --- 2.660.100 0,70% 15/03/2023
Đào Thị Quyên --- 2.170.034 0,57% 31/12/2022
Quách Tiến Nhất --- 1.830.416 0,48% 31/12/2022
Lê Thị Lựu --- 1.719.740 0,45% 31/12/2022
Norges Bank --- 1.702.780 0,45% 15/03/2023
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 1.702.780 0,45% 15/03/2023
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- 1.550.000 0,41% 15/03/2023
Bùi Thị Hà Thu --- 1.165.003 0,31% 31/12/2022
Đào Thị Mai Kế toán trưởng 792.985 0,21% 31/12/2022
Phạm Văn Hùng Thành viên HĐQT 789.746 0,21% 31/12/2022
Đào Thị Huyên --- 762.605 0,20% 31/12/2022
Đào Hữu Tu --- 742.222 0,20% 31/12/2022
Nguyễn Thị Nam --- 484.961 0,13% 31/12/2022
Vũ Văn Ngọ Thành viên Ban kiểm soát 472.921 0,12% 31/12/2022
Đào Thị Hồng Hiên --- 362.780 0,10% 31/12/2022
Wareham Group Ltd --- 356.000 0,09% 18/08/2022
Lưu Bách Đạt Thành viên HĐQT 340.685 0,09% 31/12/2022
Nguyễn Thị Huệ --- 336.276 0,09% 31/12/2022
Đào Thị Huê --- 252.288 0,07% 31/12/2022
Vũ Minh Thuyết --- 248.067 0,07% 31/12/2018
Veil Holdings Ltd --- 200.000 0,05% 04/05/2022
Vũ Nhất Tâm --- 167.795 0,04% 29/04/2020
KB Vietnam Focus Balanced Fund --- 140.000 0,04% 15/03/2023
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- 132.000 0,03% 17/01/2023
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam --- 125.100 0,03% 04/04/2022
Phạm Thị Thoa Thành viên Ban kiểm soát 85.559 0,02% 31/12/2022
Đỗ Thành Công --- 83.947 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Văn Quang Thành viên HĐQT 83.740 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Văn Thất --- 79.218 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Văn Kiên Trưởng ban kiểm soát 71.581 0,02% 31/12/2022
Đào Thị Cử --- 57.752 0,02% 31/12/2022
Phạm Thị Yến --- 57.097 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Hùng Lân --- 45.372 0,01% 31/12/2022
Quách Trung Kiên --- 42.988 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Thu Hồng --- 36.301 0,01% 31/12/2022
Quách Kiều Hưng --- 36.006 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Thị Phương Mai --- 29.344 0,02% 31/12/2018
Vũ Quốc Tuấn --- 20.300 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Sinh Thìn --- 14.701 0,00% 31/12/2022
Vũ Thị Sợi --- 12.976 0,00% 31/12/2022
Vũ Thị Hoa --- 10.739 0,00% 31/12/2022
Phạm Thị Phương Bình --- 10.460 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Thị Lan --- 10.348 0,00% 31/12/2022
Đồng Thị Quỳnh Giang --- 8.073 0,01% 14/03/2018
Trần Thị Thu Trang --- 7.295 0,00% 31/12/2022
Vũ Văn Canh --- 6.429 0,00% 31/12/2022
Công Thị Minh Trang --- 5.040 0,00% 31/12/2022
Võ Thị Hương --- 3.433 0,00% 14/03/2018
Khúc Ngọc Giảng --- 2.000 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Thị Vân Thắng --- 1.549 0,00% 31/12/2022
Phạm Văn Thọ --- 1.041 0,00% 31/12/2022
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang --- 873 0,00% 31/12/2022