• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,01 +14,99/+1,05%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,01   +14,99/+1,05%  |   HNX-INDEX   411,07   +6,70/+1,66%  |   UPCOM-INDEX   104,38   +1,71/+1,67%  |   VN30   1.529,26   +12,80/+0,84%  |   HNX30   657,88   +17,83/+2,79%
28 Tháng Mười 2021 10:54:15 CH - Mở cửa
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Cập nhật ngày 28/10/2021
2:59:15 CH
115,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-1,20%)
Tham chiếu
116,40
Mở cửa
116,60
Cao nhất
118,60
Thấp nhất
114,90
Khối lượng
567.200
KLTB 10 ngày
713.330
Cao nhất 52 tuần
171,00
Thấp nhất 52 tuần
53,00
21/10 DGW: Digiworld thu về 1,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mỗi ngày - VietNam Finance
20/10 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu ESOP - HOSE
09/10 DGW: Digiworld đặt mục tiêu nửa cuối năm lãi 277 tỷ đồng, cả năm vượt 67% kế hoạch - Người đồng hành
08/10 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc lấy thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 - HOSE
06/10 DGW: Hơn 44 triệu cổ phiếu DGW về tài khoản nhà đầu tư vào 12/10 - Người đồng hành
05/10 DGW: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
01/10 DGW: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
24/09 Đẩy nhanh tiêm chủng vaccine, ngành bán lẻ dự báo phục hồi - Người đồng hành
16/09 DGW: Digiworld sắp phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP giá 40.000 đồng/cp - Người đồng hành
15/09 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành ESOP 2021 - HOSE
15/09 DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 - HOSE
10/09 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc tăng Vốn điều lệ - HOSE
01/09 DGW: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
01/09 DGW: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
23/08 DGW: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
18/08 DGW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. - HOSE
16/08 DGW: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
11/08 DGW: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
11/08 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng - HOSE
10/08 DGW: Thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức và phát hành tăng vốn - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 23,40 0,00%
AMD  4.587.300 5,22 -1,14%
AST  14.800 55,10 -1,25%
BSC  200 16,20 8,00%
BTT  0 48,40 0,00%
CMV  1.500 13,40 -1,47%
FRT  1.597.400 51,90 1,57%
GCB  0 18,70 0,00%
HFX  0 1,40 0,00%