• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.273,47 +11,14/+0,88%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.273,47   +11,14/+0,88%  |   HNX-INDEX   305,87   +2,45/+0,81%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.292,89   +11,93/+0,93%  |   HNX30   566,26   +4,24/+0,75%
15 Tháng Tám 2022 11:52:41 SA - Mở cửa
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:45:02 SA
67,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+2,29%)
Tham chiếu
65,50
Mở cửa
66,20
Cao nhất
67,00
Thấp nhất
65,20
Khối lượng
396.200
KLTB 10 ngày
644.880
Cao nhất 52 tuần
171,00
Thấp nhất 52 tuần
52,00
01/08 Yếu tố nào giúp doanh nghiệp ngành bán lẻ lãi lớn trong quý 2? - BizLive
29/07 DGW: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
29/07 DGW: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021 - HOSE
27/07 DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 - HOSE
15/07 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ - HOSE
12/07 Trái chiều kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm - BizLive
08/07 DGW: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
08/07 DGW: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
24/06 DGW: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 - HOSE
23/06 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 - HOSE
23/06 DGW: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
21/06 DGW: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
21/06 DGW: Thế giới số định ngày chốt quyền nhận cổ tức cùng cổ phiếu thưởng - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
20/06 DGW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
20/06 DGW: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
20/06 DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng - HOSE
16/06 DGW: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
15/06 DGW: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại DGW - HOSE
08/06 DGW: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ - HOSE
08/06 DGW: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  300 12,50 -3,10%
AMD  683.200 3,18 0,00%
AST  3.300 59,90 0,50%
BSC  0 13,00 0,00%
BTT  100 47,45 0,53%
CEN  207.700 10,70 0,00%
CMV  6.600 14,25 -2,40%
FRT  863.200 86,20 1,89%
GCB  0 18,00 0,00%