• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 4:37:34 CH - Mở cửa
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
111,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,27%)
Tham chiếu
111,60
Mở cửa
110,00
Cao nhất
115,80
Thấp nhất
108,20
Khối lượng
1.207.900
KLTB 10 ngày
781.820
Cao nhất 52 tuần
171,00
Thấp nhất 52 tuần
51,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đặng Kiện Phương
Thành viên HĐQT Tô Hồng Trang
Thành viên HĐQT Đoàn Hồng Việt
Thành viên HĐQT Nguyễn Duy Tùng
Thành viên HĐQT Trần Bảo Minh
Tổng giám đốc Đoàn Hồng Việt
Phó Tổng giám đốc Tô Hồng Trang
Phó Tổng giám đốc Đặng Kiện Phương
Kế toán trưởng Nguyễn Văn Thuận
Đại diện công bố thông tin Tô Hồng Trang