• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 4:12:22 SA - Mở cửa
CTCP Thế giới số (DGW : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
114,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+1,33%)
Tham chiếu
112,80
Mở cửa
113,00
Cao nhất
117,00
Thấp nhất
112,50
Khối lượng
755.300
KLTB 10 ngày
585.000
Cao nhất 52 tuần
171,00
Thấp nhất 52 tuần
51,30
DGW - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
08/07/2021 Đặng Kiện Phương Chủ tịch HĐQT Bán 2.357.516 Biểu đồ
01/07/2021 Đoàn Anh Quân --- Bán 1.829.256 Biểu đồ
01/07/2021 Đoàn Hồng Việt Tổng giám đốc Bán 1.937.104 Biểu đồ
01/07/2021 Tô Hồng Trang Thành viên HĐQT Bán 1.456.217 Biểu đồ
16/06/2021 Tô Hồng Trang Thành viên HĐQT Đăng ký bán 1.456.217 Biểu đồ
16/06/2021 Đặng Kiện Phương Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 2.357.516 Biểu đồ
16/06/2021 Đoàn Hồng Việt Tổng giám đốc Đăng ký bán 1.937.104 Biểu đồ
16/06/2021 Đoàn Anh Quân --- Đăng ký bán 1.829.256 Biểu đồ
27/05/2021 EVLI Emerging Frontier Fund --- Bán 133.700 Biểu đồ
21/05/2021 EVLI Emerging Frontier Fund --- Bán 590.000 Biểu đồ
09/09/2020 EVLI Emerging Frontier Fund --- Mua 103.850 Biểu đồ
06/04/2020 Tô Tiểu Ngọc --- Mua 15.000 Biểu đồ
06/04/2020 Tô Tiểu Yến --- Đăng ký mua 6.000 Biểu đồ
06/04/2020 Tô Tiểu Yến --- Mua 6.000 Biểu đồ
06/04/2020 Tô Tiểu Ngọc --- Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
12/08/2019 Đoàn Hồng Việt Tổng giám đốc Mua 40.000 Biểu đồ
12/08/2019 Trần Bảo Minh Thành viên HĐQT Bán 40.000 Biểu đồ
02/08/2019 Trần Bảo Minh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 40.000 Biểu đồ
02/08/2019 Đoàn Hồng Việt Tổng giám đốc Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ
27/03/2019 Đoàn Hồng Việt Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ