• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 9:09:36 CH - Mở cửa
CTCP Hóa An (DHA : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
52,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,30 (+2,53%)
Tham chiếu
51,40
Mở cửa
51,40
Cao nhất
53,40
Thấp nhất
51,00
Khối lượng
108.000
KLTB 10 ngày
219.710
Cao nhất 52 tuần
54,00
Thấp nhất 52 tuần
36,50
2:38 CH DHA: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
18/10 DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CIC39 - HOSE
04/10 DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Văn Lãnh - HOSE
17/09 DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CIC39 - HOSE
17/09 DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Văn Lãnh - HOSE
17/09 DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CIC39 - HOSE
11/08 DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CIC39 - HOSE
10/08 DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thị Cẩm Hường - HOSE
30/07 DHA: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng - HOSE
30/07 Kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công nhưng lợi nhuận doanh nghiệp đá giảm vì đâu? - Người đồng hành
29/07 DHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
02/07 DHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thị Cẩm Hường - HOSE
02/07 DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thị Cẩm Hường - HOSE
30/06 DHA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
27/05 DHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thị Cẩm Hường - HOSE
05/05 DHA: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2020 bằng tiền - HOSE
28/04 DHA: Đá Hóa An chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 30% - Người đồng hành
27/04 DHA: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2020 - HOSE
16/04 DHA: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
16/04 DHA: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và điều lệ sửa đổi - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  76.300 19,20 2,40%
ACE  5.000 39,30 -1,75%
ADP  0 26,70 0,00%
BCA  94.800 15,00 -0,66%
BCC  1.101.000 25,60 0,00%
BDT  200 34,90 12,58%
BHC  0 3,10 0,00%
BMF  6.800 24,50 0,00%
BMP  144.700 55,50 4,13%
BT6  0 3,80 0,00%