• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 9:17:18 CH - Mở cửa
CTCP Hóa An (DHA : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
54,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+0,74%)
Tham chiếu
53,90
Mở cửa
54,70
Cao nhất
54,70
Thấp nhất
53,50
Khối lượng
90.800
KLTB 10 ngày
105.310
Cao nhất 52 tuần
57,90
Thấp nhất 52 tuần
40,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đinh Lê Chiến
Thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Thành
Thành viên HĐQT Võ Thị Cẩm Hường
Thành viên HĐQT Trịnh Tiến Bảy
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Lương
Trưởng ban kiểm soát Đặng Xuân Long
Thành viên Ban kiểm soát Trần Quốc Trung
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Việt Cường
Tổng giám đốc Trịnh Tiến Bảy
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lương
Kế toán trưởng Đỗ Văn Ngọc
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Văn Lương