• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 6:58:02 CH - Mở cửa
CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
76,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
76,20
Mở cửa
78,60
Cao nhất
78,60
Thấp nhất
74,50
Khối lượng
133.300
KLTB 10 ngày
120.160
Cao nhất 52 tuần
109,90
Thấp nhất 52 tuần
56,00
24/01 DHC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
24/01 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với CTCP Tân Cảng Giao Long - HOSE
24/01 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua bán máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, cung cấp hàng hóa dịch vụ với Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre - HOSE
23/12 DHC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HOSE
21/12 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
21/12 DHC: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
20/12 DHC: Đính chính Biên bản kiểm phiếungày 16/12/2021 - HOSE
16/12 DHC: Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
10/12 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy - HOSE
03/12 DHC: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 - HOSE
30/11 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
26/11 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Văn Thành - HOSE
26/11 DHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
24/11 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thanh Nghĩa - HOSE
18/11 DHC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
12/11 DHC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
11/11 DHC: Quy chế công bố thông tin - HOSE
11/11 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT - HOSE
11/11 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Siam Commercial Bank Chi nhánh TPHCM - HOSE
11/11 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
GVT  100 140,00 6,06%
HAP  148.000 12,15 0,41%
HHP  35.800 11,35 0,00%
SVI  0 71,00 0,00%
SVT  33.000 16,45 0,30%
VID  23.300 11,35 0,00%