• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 908,27 -0,31/-0,03%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    908,27   -0,31/-0,03%  |   HNX-INDEX   131,52   -0,19/-0,14%  |   UPCOM-INDEX   61,29   +0,28/+0,47%  |   VN30   854,71   +1,50/+0,18%  |   HNX30   244,76   +0,53/+0,22%
25 Tháng Chín 2020 9:10:10 CH - Mở cửa
CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC : HOSE)
Cập nhật ngày 25/09/2020
3:10:15 CH
46,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,30 (+2,90%)
Tham chiếu
44,80
Mở cửa
45,50
Cao nhất
46,10
Thấp nhất
45,00
Khối lượng
1.235.180
KLTB 10 ngày
814.467
Cao nhất 52 tuần
47,25
Thấp nhất 52 tuần
30,50
24/09 DHC: Đông Hải Bến Tre lãi ròng 201 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 224% - Người đồng hành
22/09 DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy - HOSE
18/09 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Mai Huyền Ngọc - HOSE
09/09 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động - HOSE
09/09 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Hiệp - HOSE
01/09 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Văn Thành - HOSE
17/08 DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Huyền Ngọc - HOSE
17/08 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Nghĩa - HOSE
14/08 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Văn Thành - HOSE
14/08 DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lương Văn Thành - HOSE
07/08 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Hoàng Huệ - HOSE
06/08 DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quang Hiệp - HOSE
05/08 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Minh Thanh - HOSE
29/07 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT - HOSE
29/07 DHC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với công ty con - HOSE
29/07 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Thị Song Ngọc - HOSE
27/07 DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Hồng Lan - HOSE
23/07 Điểm danh doanh nghiệp lãi quý II tăng bằng lần - Người đồng hành
21/07 DHC: Giải trình KQKD HN và Riêng quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
21/07 DHC: Báo lãi quý II gấp 3 lần cùng kỳ năm 2019 - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
GVT  3.700 35,20 3,53%
HAP  477.530 5,92 0,34%
HHP  179.300 10,90 0,93%
SVT  920 14,15 5,60%
VID  5.010 8,45 -0,59%