• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:37:47 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Hà Nội (DHN : UPCOM)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:00:07 CH
26,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
26,50
Mở cửa
26,50
Cao nhất
26,50
Thấp nhất
26,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
300
Cao nhất 52 tuần
26,50
Thấp nhất 52 tuần
9,00
21/07 DHN: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
25/05 DHN: Thông báo hoãn họp ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 27/5/2021 - HNX
07/05 DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
04/05 DHN: Thay đổi nhân sự - HNX
08/04 DHN: Kết luận thanh tra thuế 2019 - HNX
08/04 DHN: Xác nhận thu nhập từng thành viên HĐQT, Tổng GĐ, người quản lý năm 2020 - HNX
26/02 DHN: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
17/02 DHN: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
04/02 DHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
13/01 DHN: Thay đổi nhân sự - HNX
31/12 DHN: Thay đổi nhân sự - HNX
11/12 DHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
03/12 DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Nga - HNX
30/11 DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng - HNX
30/11 DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng - HNX
27/11 DHN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Thắng - HNX
27/11 DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/11 DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Nga - HNX
25/11 DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Nga - HNX
02/11 DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  6.500 18,40 0,00%
AMV  298.000 8,40 0,00%
BCP  0 11,20 0,00%
CDP  26.800 12,80 -7,91%
CNC  0 25,00 0,00%
DBD  12.000 41,80 0,48%
DBM  0 28,30 0,00%
DBT  88.000 13,40 -0,74%
DCL  158.200 40,00 -2,91%
DDN  37.700 15,00 2,74%