• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 11:55:49 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG : HOSE)
Cập nhật ngày 06/12/2021
2:56:57 CH
64,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-0,92%)
Tham chiếu
65,00
Mở cửa
66,40
Cao nhất
67,40
Thấp nhất
61,80
Khối lượng
5.764.800
KLTB 10 ngày
6.600.510
Cao nhất 52 tuần
76,00
Thấp nhất 52 tuần
21,10
2:15 CH DIG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 - HOSE
02/12 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Sông Đà - Hà Nội - HOSE
26/11 DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Hà Thành - HOSE
21/11 DIG: Ước thực hiện hơn 83% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2021 - FireAnt
18/11 DIG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Văn Sự - HOSE
12/11 DIG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Hà Thành - HOSE
04/11 DIG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
02/11 DIG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
01/11 DIG: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo kết quả phát hành và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
29/10 DIG: Giải trình biến động KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
28/10 DIG: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
22/10 DIG: Báo cáo về thay đổi sở của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân - HOSE
21/10 DIG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 - HOSE
19/10 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại công ty có vốn góp và giải thể văn phòng đại diện DIC Quảng Bình - HOSE
13/10 DIG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
13/10 DIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho CĐHH năm 2019 - HOSE
12/10 DIG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
07/10 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 - HOSE
01/10 DIG: Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân - HOSE
01/10 DIG: DIC Corp trong cơn ‘khát’ vốn - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  984.100 24,50 -7,20%
AGG  926.900 43,00 -2,93%
API  393.800 73,80 -10,00%
ASM  6.344.200 18,90 -6,90%
BII  3.995.700 14,20 0,71%
BVL  2.600 29,10 -3,32%
C21  69.600 17,80 0,00%
CCI  1.400 24,15 -5,29%
CCL  604.700 16,15 -4,72%
CEO  5.691.000 39,20 -9,89%