• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.345,55 +10,81/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.345,55   +10,81/+0,81%  |   HNX-INDEX   325,46   +5,44/+1,70%  |   UPCOM-INDEX   87,93   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.486,46   +14,26/+0,97%  |   HNX30   526,92   +7,21/+1,39%
05 Tháng Tám 2021 11:48:13 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG : HOSE)
Cập nhật ngày 05/08/2021
3:03:44 CH
27,75 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+2,02%)
Tham chiếu
27,20
Mở cửa
27,20
Cao nhất
28,15
Thấp nhất
27,05
Khối lượng
10.349.700
KLTB 10 ngày
8.466.150
Cao nhất 52 tuần
36,05
Thấp nhất 52 tuần
11,80
02/08 DIG: DIC Corp thực hiện 8% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm - Người đồng hành
02/08 DIG: DIC Corp thực hiện 8% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm - Người đồng hành
30/07 DIG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
19/07 DIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
19/07 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách điều chỉnh người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBCNV - HOSE
15/07 DIG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 - HOSE
12/07 DIG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
08/07 DIG: Nghị quyết HĐQT số 156 và 157 về việc góp vốn tại 2 công ty con - HOSE
07/07 DIG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hùng Cường - HOSE
06/07 DIG: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
29/06 DIG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
29/06 DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Hà Thành - HOSE
17/06 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và báo cáo kết quả phát hành - HOSE
10/06 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP - HOSE
10/06 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình ESOP - HOSE
08/06 Những doanh nghiệp chào bán gần 10 tỷ cổ phiếu trên TTCK - Người đồng hành
28/05 DIG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
27/05 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
24/05 DIG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - HOSE
24/05 DIG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Thanh Hà - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  1.332.000 52,70 -2,04%
ASM  3.178.400 13,40 1,52%
BII  959.000 8,80 -1,12%
C21  22.100 13,50 -0,74%
CCI  4.700 18,50 2,78%
CCL  335.800 12,35 0,00%
CEO  3.460.700 8,70 3,57%
CLG  0 1,00 0,00%
CSC  35.300 78,00 1,30%
D11  100 25,00 0,40%