• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.101,20 +10,36/+0,95%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.101,20   +10,36/+0,95%  |   HNX-INDEX   227,14   +1,11/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   84,41   +0,45/+0,54%  |   VN30   1.096,55   +9,59/+0,88%  |   HNX30   420,07   +0,39/+0,09%
05 Tháng Sáu 2023 1:00:37 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG : HOSE)
Cập nhật ngày 05/06/2023
12:55:02 CH
21,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,92%)
Tham chiếu
21,80
Mở cửa
21,95
Cao nhất
22,00
Thấp nhất
21,55
Khối lượng
9.883.800
KLTB 10 ngày
20.580.630
Cao nhất 52 tuần
56,60
Thấp nhất 52 tuần
9,40
30/05 DIG: Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - HOSE
30/05 DIG: Thông báo đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - HOSE
15/05 DIG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Diệp Thị Ngọc Lan - HOSE
10/05 DIG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - HOSE
04/05 DIG: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - HOSE
04/05 DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Hà Thị Thanh Châu - HOSE
28/04 DIG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 so với quý 1/2022 - HOSE
21/04 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HOSE
20/04 DIG: Thông báo đường dẫn Báo cáo thường niên năm 2022 - HOSE
14/04 DIG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 - HOSE
13/04 DIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương sáp nhập DIC Commerce và DIC Vision - HOSE
12/04 DIG: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
07/04 DIG: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - HOSE
31/03 DIG: Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán năm 2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
30/03 DIG: Báo cáo về ngày trở thành CĐL - CTCP Đầu tư và Phát triển Thiên Tân - HOSE
29/03 DIG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân - HOSE
27/03 DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hà Thị Thanh Châu - HOSE
27/03 DIG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hà Thị Thanh Châu - HOSE
23/03 DIG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân - HOSE
22/03 Cổ đông lớn 'tháo chạy' khỏi doanh nghiệp bất động sản - Báo Tiền Phong
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAV  441.000 5,50 -1,79%
AGG  63.900 27,90 0,36%
API  1.931.800 15,80 6,04%
ASM  2.324.200 9,56 -0,21%
BII  0 1,50 0,00%
BVL  0 10,60 0,00%
C21  2.000 13,20 0,00%
CCI  100 23,60 0,00%
CCL  141.600 7,26 0,55%
CEO  3.302.900 26,80 -0,37%