• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 8:28:42 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
34,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,95 (+2,87%)
Tham chiếu
33,10
Mở cửa
33,60
Cao nhất
34,30
Thấp nhất
33,30
Khối lượng
9.864.000
KLTB 10 ngày
9.303.350
Cao nhất 52 tuần
36,25
Thấp nhất 52 tuần
14,25
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thanh Huyền
Thành viên HĐQT Hoàng Văn Tăng
Thành viên HĐQT Phan Văn Danh
Tổng giám đốc Hoàng Văn Tăng
Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Thành
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Tổng giám đốc Trần Văn Đạt
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Liêm
Phó Tổng giám đốc Chu Văn Thanh
Phó Tổng giám đốc Bùi Văn Sự
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tùng
Phó Tổng giám đốc Hoàng Văn Tăng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín
Giám đốc tài chính Nguyễn Quang Tín
Kế toán trưởng Bùi Văn Sự
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Quang Tín