• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 3:32:25 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG : HOSE)
Cập nhật ngày 22/09/2021
2:58:40 CH
32,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,31%)
Tham chiếu
32,10
Mở cửa
32,30
Cao nhất
32,70
Thấp nhất
31,80
Khối lượng
4.831.000
KLTB 10 ngày
8.350.500
Cao nhất 52 tuần
36,25
Thấp nhất 52 tuần
14,40
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật DIG - MUA 01/07/2020 Mirae Asset Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật DIG - OUTPERFORM 18/11/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 12
Báo cáo doanh nghiệp DIG - N/a 25/04/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích cổ phiếu DIG_Khuyến nghị OUTPERFORM 19/06/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 18
Development Investment Construction Joint Stock Corporation Report 27/08/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 4
Báo cáo phân tích Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 27/08/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - khuyến nghị MUA 01/07/2015 KBSV Tiếng Việt 12
Development Investment Construction JSC Report_NEUTRAL 25/04/2014 VDSC Tiếng Anh 9
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng_Khuyến nghị TRUNG LẬP 25/04/2014 VDSC Tiếng Việt 9
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 24/03/2014 KBSV Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 16/10/2013 DongA Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIG) 22/03/2013 FPT Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) 14/03/2013 PNS Tiếng Việt 4
Development Investment Construction Joint Stock Corporation Report 09/08/2012 Viet Capital Securities Tiếng Anh 8
Development Investment Construction Joint Stock Corporation Report 01/03/2012 Viet Capital Securities Tiếng Anh 8
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 14/12/2011 FPT Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng_Khuyến nghị MUA 09/12/2011 SBSC Tiếng Việt 3
Development Investment Construction Joint Stock Corporation Report_BUY 02/12/2011 SBSC Tiếng Anh 3
Development Investment Construction Joint Stock Corporation Report 01/11/2011 Phu Hung Securities Tiếng Anh 6
Báo cáo phân tích Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 01/11/2011 Phu Hung Securities Tiếng Việt 6