• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 8:54:15 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
34,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,95 (+2,87%)
Tham chiếu
33,10
Mở cửa
33,60
Cao nhất
34,30
Thấp nhất
33,30
Khối lượng
9.864.000
KLTB 10 ngày
9.303.350
Cao nhất 52 tuần
36,25
Thấp nhất 52 tuần
14,25
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +0,95/+2,87% 33,60 34,30 33,30 34,05 33,87 34,05 9.864.000
16/09/2021 +0,70/+2,16% 32,85 33,20 32,45 33,10 32,87 33,10 5.163.400
15/09/2021 +0,65/+2,05% 31,70 33,00 31,50 32,40 32,34 32,40 4.802.900
14/09/2021 -0,80/-2,46% 32,30 32,95 31,10 31,75 31,99 31,75 11.020.500
13/09/2021 -1,15/-3,41% 33,75 34,00 32,35 32,55 32,95 32,55 13.771.600
10/09/2021 -0,40/-1,17% 34,30 34,30 33,60 33,70 33,88 33,70 6.236.900
09/09/2021 +0,50/+1,49% 34,00 34,30 33,50 34,10 33,87 34,10 4.133.100
08/09/2021 +0,30/+0,90% 33,05 34,05 33,05 33,60 33,65 33,60 6.705.600
07/09/2021 -1,60/-4,58% 34,50 34,70 33,00 33,30 33,87 33,30 18.877.300
06/09/2021 -0,75/-2,10% 35,95 36,25 34,85 34,90 35,66 34,90 12.458.200
01/09/2021 +0,75/+2,15% 34,80 36,00 34,60 35,65 35,55 35,65 8.905.000
31/08/2021 +1,20/+3,56% 33,80 35,60 33,50 34,90 34,91 34,90 18.841.000
30/08/2021 0,00 / 0,00% 33,80 34,40 33,30 33,70 33,82 33,70 11.154.459
27/08/2021 +1,15/+3,53% 32,00 34,50 31,90 33,70 33,29 33,70 17.419.500
26/08/2021 -0,15/-0,46% 33,30 33,50 32,00 32,55 32,89 32,55 8.716.500
25/08/2021 +2,10/+6,86% 30,80 32,70 30,60 32,70 31,39 32,70 9.676.500
24/08/2021 -1,85/-5,70% 33,00 33,20 30,50 30,60 31,44 30,60 13.581.300
23/08/2021 -0,05/-0,15% 32,25 33,50 31,60 32,45 32,77 32,45 13.341.300
20/08/2021 -2,30/-6,61% 34,35 34,90 32,40 32,50 33,47 32,50 22.874.200
19/08/2021 +0,80/+2,35% 34,50 35,30 34,50 34,80 34,91 34,80 7.994.000