• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 12:29:09 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
34,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,95 (+2,87%)
Tham chiếu
33,10
Mở cửa
33,60
Cao nhất
34,30
Thấp nhất
33,30
Khối lượng
9.864.000
KLTB 10 ngày
9.303.350
Cao nhất 52 tuần
36,25
Thấp nhất 52 tuần
14,25
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 3,81%
Sở hữu khác 96,19%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Kinh doanh Địa Ốc Him Lam --- 68.471.077 16,11% 27/08/2021
CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân --- 60.544.515 14,25% 06/09/2021
Nguyễn Hùng Cường Phó Chủ tịch HĐQT 41.259.702 10,07% 23/08/2021
Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT 40.424.783 9,86% 26/08/2021
Nguyễn Thị Thanh Huyền Thành viên HĐQT 13.049.385 3,07% 01/09/2021
Vietnam Property Fund Ltd --- 2.310.985 0,73% 23/02/2018
Lê Thị Hà Thành --- 1.373.647 0,34% 29/06/2021
Viola Ltd --- 954.000 0,30% 04/06/2019
Trần Minh Phú --- 783.847 0,19% 31/12/2020
Hoàng Văn Tăng Tổng giám đốc 775.432 0,19% 23/08/2021
Diệp Quang Tú --- 405.825 0,13% 30/06/2020
Idris Ltd --- 330.000 0,10% 04/06/2019
Lê Văn Tảng --- 100.544 0,03% 31/12/2018
Bùi Văn Sự Phó Tổng giám đốc 70.451 0,02% 23/08/2021
Trần Thái Phong --- 50.004 0,02% 30/06/2020
Phạm Văn Thành Phó Tổng giám đốc 28.082 0,01% 30/06/2018
Trần Văn Đạt Phó Tổng giám đốc 24.781 0,01% 31/08/2021
Lâm Thị Tố Nga --- 24.000 0,01% 02/11/2018
Phan Thị Mai Hương --- 22.561 0,01% 30/06/2020
Nguyễn Tuấn Liêm Phó Tổng giám đốc 16.400 0,00% 23/08/2021
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh --- 14.570 0,00% 26/08/2021
Bùi Thị Anh Vinh --- 8.291 0,00% 31/12/2019
Chu Văn Thanh Phó Tổng giám đốc 5.000 0,00% 23/08/2021
Phạm Thị Bích Vân --- 4.523 0,00% 23/08/2021
Nguyễn Quang Tín Phó Tổng giám đốc 3.541 0,00% 01/09/2021
Đặng Xuân Hướng --- 3.028 0,00% 15/08/2018
Trần Thanh Hà --- 279 0,00% 31/12/2019
Trần Thị Song Hương --- 82 0,00% 15/08/2018