• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
07 Tháng Mười Hai 2021 4:45:10 CH - Mở cửa
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:05:00 CH
42,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
42,30
Mở cửa
42,30
Cao nhất
42,30
Thấp nhất
42,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
47,10
Thấp nhất 52 tuần
25,20
01/12 DNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/10 DNH: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
26/10 DNH: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
08/10 DNH: Thay đổi nhân sự - HNX
19/08 DNH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
19/08 DNH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
19/08 Toàn cảnh ngành điện: Thủy điện gặp thời, nhiệt điện gặp khó, điện gió 'lên ngôi' - VietNam Finance
21/07 DNH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
20/07 DNH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
16/07 DNH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
13/07 DNH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
06/07 DNH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận chi trả cổ tức năm 2020 đợt cuối - HNX
05/07 DNH: Công bố thông tin về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - HNX
05/07 DNH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
10/06 DNH: Công bố thông tin về việc nhận đơn từ nhiệm của người nội bộ - HNX
10/06 DNH: Công bố thông tin về Nghị quyết thông qua dự thảo các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/06 DNH: Công bố thông tin về gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
02/06 DNH: Công bố thông tin về phát hành lại Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2020 - HNX
28/04 DNH: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
26/04 DNH: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  1.500 34,50 -0,29%
BHA  5.400 14,00 0,00%
BSA  4.200 16,30 -2,40%
BTP  15.500 16,75 -0,89%
CHP  43.800 21,80 0,00%
DNA  0 23,00 0,00%
DNC  0 68,40 0,00%
DRL  0 69,40 0,00%
DTE  115.500 26,00 3,17%