• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 9:55:30 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
18,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,90
Mở cửa
18,90
Cao nhất
18,90
Thấp nhất
18,50
Khối lượng
11.400
KLTB 10 ngày
17.980
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
16,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Vũ Đình Độ
Phó Chủ tịch HĐQT Ngô Đức Vũ
Thành viên HĐQT Lê Văn Minh
Thành viên HĐQT Phan Thùy Giang
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hiếu
Thành viên HĐQT Akhil Jain
Thành viên HĐQT Hồ Anh Dũng
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Lê Văn Minh
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Hồ Anh Dũng
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Hồng Oanh
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hiếu
Phó Tổng giám đốc Phan Thùy Giang
Phó Tổng giám đốc Trần Hữu Chuyền
Phó tổng giám đốc kinh doanh Nguyễn Hồng Chương
Phó tổng giám đốc kinh doanh Trịnh Kiên
Kế toán trưởng Trần Thái Sơn
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Thị Ngọc Anh
Chưa xác định Nguyễn Thế Minh