• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:13:21 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP : HNX)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
18,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,80
Mở cửa
18,90
Cao nhất
18,90
Thấp nhất
18,20
Khối lượng
7.400
KLTB 10 ngày
21.610
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
16,20
Giá đóng cửa ngày 12/11/2020
18,00 0,00/0,00%
Mở cửa 17,90
Cao nhất 18,00
Thấp nhất 17,80
Khối lượng 17.100
Giá điều chỉnh 18,00
Giá quá khứ của DNP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
12/11/2020 0,00 / 0,00% 17,90 18,00 17,80 18,00 17,93 18,00 17.100
11/11/2020 -0,20 / -1,10% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100
10/11/2020 +0,20 / +1,11% 17,90 18,20 17,90 18,20 17,94 18,20 7.000
09/11/2020 0,00 / 0,00% 17,90 18,00 17,90 18,00 18,00 18,00 10.300
06/11/2020 0,00 / 0,00% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0
05/11/2020 +0,20 / +1,12% 18,00 18,00 17,80 18,00 17,80 18,00 15.300
04/11/2020 -0,20 / -1,11% 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80 1.400
03/11/2020 0,00 / 0,00% 17,80 18,00 17,80 18,00 17,84 18,00 26.000
02/11/2020 0,00 / 0,00% 18,00 18,00 17,80 18,00 17,97 18,00 30.000
30/10/2020 -0,30 / -1,64% 17,80 18,00 17,80 18,00 17,80 18,00 69.200
29/10/2020 -0,10 / -0,54% 17,30 18,30 17,30 18,30 17,88 18,30 1.200
28/10/2020 +0,20 / +1,10% 17,90 18,40 17,90 18,40 18,02 18,40 48.300
27/10/2020 0,00 / 0,00% 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 0
26/10/2020 0,00 / 0,00% 17,60 18,20 17,60 18,20 17,94 18,20 11.300
23/10/2020 -0,10 / -0,55% 17,60 18,20 17,60 18,20 18,01 18,20 804.588
22/10/2020 -0,10 / -0,54% 17,80 18,30 17,80 18,30 18,01 18,30 866.150
21/10/2020 0,00 / 0,00% 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 15.575
20/10/2020 0,00 / 0,00% 18,40 18,40 17,80 18,40 18,28 18,40 2.600
19/10/2020 +0,10 / +0,55% 18,00 18,40 18,00 18,40 18,07 18,40 600
16/10/2020 0,00 / 0,00% 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 0
15/10/2020 -0,10 / -0,54% 17,60 18,30 17,60 18,30 18,10 18,30 700
14/10/2020 -0,20 / -1,08% 18,00 18,40 18,00 18,40 18,07 18,40 600
13/10/2020 0,00 / 0,00% 18,00 18,60 18,00 18,60 18,10 18,60 600
12/10/2020 0,00 / 0,00% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 470.000
09/10/2020 0,00 / 0,00% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 0
08/10/2020 0,00 / 0,00% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 0
07/10/2020 0,00 / 0,00% 18,80 18,80 18,00 18,60 18,13 18,60 10.500
06/10/2020 0,00 / 0,00% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 0
05/10/2020 0,00 / 0,00% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60 0
02/10/2020 +0,30 / +1,64% 17,50 18,60 17,50 18,60 17,64 18,60 800