• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:48:17 CH - Mở cửa
CTCP DNP Holding (DNP : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
24,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,80%)
Tham chiếu
24,90
Mở cửa
25,00
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
15.800
KLTB 10 ngày
62.570
Cao nhất 52 tuần
38,00
Thấp nhất 52 tuần
16,20
Giá đóng cửa ngày 12/11/2021
21,70 +0,70/+3,33%
Mở cửa 21,00
Cao nhất 21,70
Thấp nhất 21,00
Khối lượng 24.900
Giá điều chỉnh 21,70
Giá quá khứ của DNP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
12/11/2021 +0,70 / +3,33% 21,00 21,70 21,00 21,70 21,37 21,70 24.900
11/11/2021 0,00 / 0,00% 20,50 21,00 20,40 21,00 20,67 21,00 10.500
10/11/2021 -0,20 / -0,94% 21,00 21,00 20,00 21,00 20,49 21,00 8.200
09/11/2021 -0,30 / -1,40% 21,00 21,40 21,00 21,20 21,13 21,20 7.100
08/11/2021 +0,40 / +1,90% 22,00 22,10 21,50 21,50 21,70 21,50 30.000
05/11/2021 +0,60 / +2,93% 20,50 22,40 19,30 21,10 20,63 21,10 64.700
04/11/2021 +0,50 / +2,50% 20,00 20,50 20,00 20,50 20,46 20,50 15.100
03/11/2021 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 19,50 20,00 19,92 20,00 12.800
02/11/2021 -0,40 / -1,96% 20,40 20,90 20,00 20,00 20,07 20,00 76.400
01/11/2021 0,00 / 0,00% 20,20 20,50 20,00 20,40 20,11 20,40 28.200
29/10/2021 +0,40 / +2,00% 20,10 20,50 20,10 20,40 20,38 20,40 7.800
28/10/2021 0,00 / 0,00% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 202.500
27/10/2021 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,00 20,00 20,16 20,00 6.200
26/10/2021 +0,30 / +1,52% 20,00 20,20 20,00 20,00 20,00 20,00 7.300
25/10/2021 +0,20 / +1,03% 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 200
22/10/2021 0,00 / 0,00% 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 0
21/10/2021 -1,20 / -5,80% 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 1.000
20/10/2021 0,00 / 0,00% 20,30 20,70 20,30 20,70 20,30 20,70 200
19/10/2021 0,00 / 0,00% 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 0
18/10/2021 0,00 / 0,00% 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 0
15/10/2021 +0,30 / +1,47% 20,20 21,00 19,40 20,70 20,83 20,70 26.400
14/10/2021 +0,30 / +1,49% 20,00 20,40 19,80 20,40 20,00 20,40 1.400
13/10/2021 0,00 / 0,00% 20,00 20,10 20,00 20,10 20,00 20,10 202.000
12/10/2021 -0,30 / -1,47% 20,30 20,30 20,10 20,10 20,19 20,10 5.400
11/10/2021 +0,50 / +2,51% 19,20 20,40 19,20 20,40 20,00 20,40 4.900
08/10/2021 0,00 / 0,00% 19,10 19,90 19,00 19,90 19,27 19,90 5.500
07/10/2021 0,00 / 0,00% 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 0
06/10/2021 -0,10 / -0,50% 19,90 19,90 19,00 19,90 19,32 19,90 14.600
05/10/2021 +1,00 / +5,26% 19,30 20,00 19,30 20,00 19,63 20,00 5.400
04/10/2021 -0,80 / -4,04% 19,80 19,80 19,00 19,00 19,09 19,00 1.701.100