• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 7:22:05 CH - Mở cửa
CTCP Thép DANA - Ý (DNY : OTC)


--- x 1000 VND
Thay đổi (%)

--- (---)
Tham chiếu
---
Mở cửa
---
Cao nhất
---
Thấp nhất
---
Khối lượng
---
KLTB 10 ngày
---
Cao nhất 52 tuần
---
Thấp nhất 52 tuần
---
17/11 DNY: Huỳnh Thị Bảo Ngọc không còn là cổ đông lớn - HNX
11/11 DNY: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
04/11 DNY: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Huỳnh Thị Bảo Ngọc - HNX
22/10 DNY: Ngày 17/11/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Thép Dana-Ý - HNX
06/10 DNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản - HNX
27/09 DNY: Thép Dana Ý hủy tư cách công ty đại chúng - Người đồng hành
27/09 DNY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản - HNX
07/09 DNY: Quyết định Hội đồng quản trị - HNX
11/08 DNY: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
04/08 DNY: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/07 DNY: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
26/07 DNY: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đình Nghĩa - HNX
23/07 DNY: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Hải - HNX
23/07 DNY: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Cẩm Hà - HNX
23/07 DNY: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Huỳnh Thị Bảo Ngọc - HNX
23/07 DNY: Phan Thị Thúy Ái - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 32.399 CP - HNX
23/07 DNY: Phan Thị Mỹ Dung - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 56.969 CP - HNX
23/07 DNY: Phan Thị Ngọc Hạnh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 175.580 CP - HNX
23/07 DNY: Trần Văn Thuấn - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 674.999 CP - HNX
23/07 DNY: Phan Thị Thúy Liễu - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 298.349 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  211.500 11,80 -7,81%
BVG  236.200 6,80 -8,11%
DTL  600 34,20 -0,87%
HMG  0 14,80 0,00%
HPG  34.633.900 45,75 -4,09%
HSG  12.404.100 34,90 -6,93%
ITQ  1.343.400 9,30 -9,71%
KKC  0 26,00 0,00%
KMT  6.100 10,90 -0,91%
KVC  2.766.800 7,00 -6,67%