• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:39:02 SA - Mở cửa
CTCP Thép DANA - Ý (DNY : OTC)


--- x 1000 VND
Thay đổi (%)

--- (---)
Tham chiếu
---
Mở cửa
---
Cao nhất
---
Thấp nhất
---
Khối lượng
---
KLTB 10 ngày
---
Cao nhất 52 tuần
---
Thấp nhất 52 tuần
---
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Tân
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chí Kiên
Thành viên HĐQT Phan Thị Thảo Sương
Thành viên HĐQT Phan Xuân Thiện
Thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Toàn
Trưởng ban kiểm soát Huỳnh Thị Loan
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Thu Sương
Thành viên Ban kiểm soát Huỳnh Duy Cường
Tổng giám đốc Huỳnh Văn Tân
Phó Tổng giám đốc Phan Thị Thảo Sương
Phó Tổng giám đốc Trần Mai Thị Bé Liệu
Kế toán trưởng Trần Mai Thị Bé Liệu
Đại diện công bố thông tin Hồ Nghĩa Tín