• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 12:48:05 SA - Mở cửa
CTCP Thép DANA - Ý (DNY : OTC)


--- x 1000 VND
Thay đổi (%)

--- (---)
Tham chiếu
---
Mở cửa
---
Cao nhất
---
Thấp nhất
---
Khối lượng
---
KLTB 10 ngày
---
Cao nhất 52 tuần
---
Thấp nhất 52 tuần
---
Doanh thu
    2017 2018 2019 2020
Quý 1
455,89 tỷ 441,07 tỷ 4,27 tỷ 191,84 triệu
Quý 2
579,24 tỷ 445,26 tỷ 8,02 tỷ 1,26 tỷ
Quý 3
568,57 tỷ 526,15 tỷ 6,30 tỷ ---
Quý 4
762,28 tỷ 136,50 tỷ 2,72 tỷ ---
Tổng
2.365,99 tỷ 1.548,98 tỷ 21,30 tỷ 1,45 tỷ
Lợi nhuận
    2017 2018 2019 2020
Quý 1
9,64 tỷ -17,53 tỷ -56,82 tỷ -43,97 tỷ
Quý 2
11,57 tỷ 6,15 tỷ -116,31 tỷ -38,72 tỷ
Quý 3
15,19 tỷ 4,35 tỷ -89,65 tỷ ---
Quý 4
34,08 tỷ -61,24 tỷ -50,32 tỷ ---
Tổng
70,48 tỷ -68,26 tỷ -313,10 tỷ -82,69 tỷ
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2020)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu -84,28% -95,50% -98,45% -98,62% -38,00%
Lợi nhuận 66,71% 22,61% 3,20% 218,04% 80,78%
EPS cơ bản 66,71% 22,61% 3,20% 218,04% 80,78%
EPS pha loãng 66,71% 22,61% 3,20% 218,04% 80,78%
Tổng tài sản -13,78% -18,22% -20,42% -19,69% -18,10%
Chỉ tiêu tài chính
Định giá
P/E ---
P/S 7,48
P/B -0,34
EPS -8246,63
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh 0,02
Thanh toán hiện hành 0,62
Tổng nợ/Vốn CSH -8,24
Tổng nợ/Tổng tài sản 1,14
Khả năng hoạt động
Vòng quay tổng tài sản 0,01
Vòng quay hàng tồn kho 0,34
Vòng quay các khoản phải thu 0,59
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp -1477,30%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD -2154,62%
Tỷ lệ EBIT -2126,73%
Tỷ lệ lãi ròng -2126,73%
Hiệu quả quản lý
ROA 1,39%
ROE 7,35%
ROIC -29,73%