• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 6:52:16 CH - Mở cửa
CTCP Thép DANA - Ý (DNY : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:00:10 CH
4,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
4,10
Mở cửa
4,10
Cao nhất
4,10
Thấp nhất
4,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
5.250
Cao nhất 52 tuần
4,90
Thấp nhất 52 tuần
1,40
DNY - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
16/07/2021 Phan Thị Ngọc Hạnh --- Bán 175.580 Biểu đồ
16/07/2021 Nguyễn Văn Hải --- Mua 987.772 Biểu đồ
16/07/2021 Trần Văn Thuấn --- Bán 674.999 Biểu đồ
16/07/2021 Huỳnh Thị Bảo Ngọc --- Mua 1.488.764 Biểu đồ
16/07/2021 Phan Thị Mỹ Dung --- Bán 56.969 Biểu đồ
16/07/2021 Phan Thị Thúy Liễu --- Bán 298.349 Biểu đồ
16/07/2021 Phan Thị Thúy Ái --- Bán 32.399 Biểu đồ
16/07/2021 Nguyễn Thị Cẩm Hà --- Mua 636.657 Biểu đồ
16/07/2021 Trần Xuân Em --- Bán 72.899 Biểu đồ
16/07/2021 Nguyễn Đình Nghĩa --- Mua 472.499 Biểu đồ
16/07/2021 Phan Thị Thúy Vân --- Bán 404.999 Biểu đồ
09/07/2021 Nguyễn Thị Thảo Trang --- Đăng ký bán 70.919 Biểu đồ
09/07/2021 Phan Thị Mỹ Dung --- Đăng ký bán 56.969 Biểu đồ
09/07/2021 Trần Xuân Em --- Đăng ký bán 72.899 Biểu đồ
09/07/2021 Phan Thị Thúy Vân --- Đăng ký bán 404.999 Biểu đồ
09/07/2021 Phan Thị Ngọc Hạnh --- Đăng ký bán 175.580 Biểu đồ
09/07/2021 Trần Văn Thuấn --- Đăng ký bán 674.999 Biểu đồ
08/07/2021 Phan Thị Thúy Liễu --- Đăng ký bán 298.349 Biểu đồ
08/07/2021 Phan Xuân Lộc --- Đăng ký bán 85.184 Biểu đồ
08/07/2021 Phan Thị Thúy Ái --- Đăng ký bán 32.399 Biểu đồ