• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
19 Tháng Giêng 2022 2:11:10 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM : HOSE)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
41,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,70 (+6,89%)
Tham chiếu
39,20
Mở cửa
38,90
Cao nhất
41,90
Thấp nhất
38,90
Khối lượng
4.211.700
KLTB 10 ngày
5.457.820
Cao nhất 52 tuần
56,70
Thấp nhất 52 tuần
14,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/01/2022 +2,70/+6,89% 38,90 41,90 38,90 41,90 40,29 41,90 4.211.700
17/01/2022 -1,00/-2,49% 40,90 41,50 39,20 39,20 40,66 39,20 4.549.700
14/01/2022 -3,00/-6,94% 43,00 43,20 40,20 40,20 41,40 40,20 6.703.500
13/01/2022 -1,30/-2,92% 45,00 46,00 43,20 43,20 44,67 43,20 2.289.400
12/01/2022 +1,00/+2,30% 43,50 44,50 42,60 44,50 43,88 44,50 3.015.600
11/01/2022 -0,15/-0,34% 43,20 45,30 42,00 43,50 43,80 43,50 5.696.000
10/01/2022 -3,20/-6,83% 46,95 47,50 43,65 43,65 45,16 43,65 7.776.800
07/01/2022 -1,95/-4,00% 48,70 49,00 46,50 46,85 47,57 46,85 10.346.300
06/01/2022 -1,20/-2,40% 49,50 50,70 48,80 48,80 49,53 48,80 5.541.200
05/01/2022 -0,80/-1,57% 50,60 51,60 49,80 50,00 50,37 50,00 4.448.000
04/01/2022 +0,80/+1,60% 50,50 51,00 49,40 50,80 50,19 50,80 4.220.300
31/12/2021 -0,40/-0,79% 51,00 51,00 49,50 50,00 50,16 50,00 2.563.000
30/12/2021 +1,40/+2,86% 49,70 50,90 48,10 50,40 49,48 50,40 5.228.400
29/12/2021 -3,30/-6,31% 53,30 53,90 49,00 49,00 51,04 49,00 9.863.700
28/12/2021 -0,30/-0,57% 52,40 53,60 52,10 52,30 52,58 52,30 4.339.900
27/12/2021 -2,20/-4,01% 54,90 55,50 51,50 52,60 53,11 52,60 6.832.300
24/12/2021 -0,70/-1,26% 55,50 56,50 54,10 54,80 55,27 54,80 4.394.800
23/12/2021 +1,50/+2,78% 54,00 56,70 53,40 55,50 55,27 55,50 7.339.000
22/12/2021 +0,10/+0,19% 55,00 55,30 53,70 54,00 54,29 54,00 5.134.200
21/12/2021 +3,50/+6,94% 50,90 53,90 50,50 53,90 52,93 53,90 12.385.600