• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.481,58 +2,00/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.481,58   +2,00/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,82   +1,59/+0,39%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +1,02/+0,94%  |   VN30   1.525,31   +9,15/+0,60%  |   HNX30   731,76   -0,14/-0,02%
27 Tháng Giêng 2022 12:33:13 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM : HOSE)
Cập nhật ngày 26/01/2022
3:05:02 CH
40,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-1,45%)
Tham chiếu
41,40
Mở cửa
41,90
Cao nhất
42,30
Thấp nhất
40,55
Khối lượng
1.914.700
KLTB 10 ngày
3.169.860
Cao nhất 52 tuần
56,70
Thấp nhất 52 tuần
14,40
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 59,58%
Sở hữu nước ngoài 9,20%
Sở hữu khác 31,22%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam --- 233.204.253 59,58% 31/12/2020
Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An --- 18.749.680 4,79% 25/10/2021
Egdbaston Asian Equily Trust --- 15.366.910 3,93% 12/06/2019
CTCP Lương thực, vật tư nông nghiệp Đăk Lăk --- 7.432.620 1,90% 19/03/2020
CTCP Lương thực vật tư Nông nghiệp Nghệ An --- 7.348.020 1,88% 05/10/2021
The Egdbaston Asian Equily (Jersey) Trust --- 4.311.540 1,10% 12/06/2019
Trương Văn Hiền --- 347.000 0,09% 07/10/2021
Lê Cự Tân Tổng giám đốc 170.500 0,04% 30/06/2021
Đoàn Văn Nhuộm --- 99.000 0,03% 30/06/2019
Nguyễn Thị Hiền --- 97.300 0,02% 30/06/2019
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP --- 65.740 0,02% 31/12/2020
Trần Thị Phương Thảo Phó Tổng giám đốc 65.700 0,02% 30/06/2021
Hoàng Việt Dũng --- 64.000 0,02% 08/07/2019
Võ Ngọc Phương Kế toán trưởng 24.700 0,01% 30/06/2021
Đào Thị Lan Anh --- 700 0,00% 30/06/2021