• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
03 Tháng Mười Hai 2021 10:56:59 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Đồng Phú (DPR : HOSE)
Cập nhật ngày 03/12/2021
2:51:36 CH
79,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,30 (-2,80%)
Tham chiếu
82,00
Mở cửa
81,40
Cao nhất
81,50
Thấp nhất
79,50
Khối lượng
422.200
KLTB 10 ngày
312.470
Cao nhất 52 tuần
90,00
Thấp nhất 52 tuần
42,40
01/12 DPR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
01/12 DPR: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
01/12 DPR: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
30/11 Sáp nhập khối thi đua miền Đông Nam bộ - Tạp chí Cao su Việt Nam
25/11 DPR: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của DPR - HOSE
24/11 DPR: Nghị quyết HĐQT về việc tạm chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
17/11 DPR: Nghị quyết HĐQT số 149 ngày 17/11/2021 - HOSE
20/10 DPR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 - HOSE
14/09 DPR: Cao su Đồng Phú thực hiện gần 22% kế hoạch lợi nhuận sau 8 tháng - Người đồng hành
01/09 DPR: Thu hồi hơn 114 ha đất Cao su Đồng Phú làm 2 cụm công nghiệp tại Bình Phước - Người đồng hành
01/09 DPR: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity - HOSE
10/08 DPR: Giải trình báo cáo KQKD HN giữa niên độ năm 2021 - HOSE
02/08 DPR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity - HOSE
30/07 DPR: Giải trình biến động kết quả kinh doanh tổng hợp trong BCTC 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
30/07 DPR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
28/07 Doanh nghiệp cao su thiên nhiên tiếp tục lãi lớn quý II nhờ giá bán tăng mạnh - Người đồng hành
23/07 DPR: Giá mủ gấp rưỡi cùng kỳ, Cao Su Đồng Phú báo lãi tăng 23% - Người đồng hành
20/07 DPR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
19/07 DPR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt - HOSE
14/07 DPR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  5.144.600 16,90 -3,70%
ABS  1.163.400 25,10 -4,20%
APC  33.300 26,20 -2,96%
APH  3.948.600 37,00 -4,39%
APP  5.000 11,90 -0,83%
BRC  1.000 16,70 -4,84%
BRR  3.200 26,60 -0,75%
CSV  495.800 47,50 -3,06%
DAG  1.852.700 15,85 -6,76%
DDV  1.499.700 27,90 -6,69%