• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 10:51:18 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
13,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,52%)
Tham chiếu
13,20
Mở cửa
13,30
Cao nhất
13,40
Thấp nhất
13,10
Khối lượng
706.100
KLTB 10 ngày
906.830
Cao nhất 52 tuần
13,80
Thấp nhất 52 tuần
3,80
14/09 DRI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/09 DRI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/09 DRI: Nguyễn Thị Quý - người có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 30.184 CP - HNX
31/08 DRI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/08 DRI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
22/08 DRI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
28/07 Doanh nghiệp cao su thiên nhiên tiếp tục lãi lớn quý II nhờ giá bán tăng mạnh - Người đồng hành
28/07 DRI: Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 50.000 CP - HNX
23/07 DRI: CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - HNX
19/07 DRI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý II Năm 2021 - HNX
19/07 DRI: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
19/07 DRI: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
25/06 DRI: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk - HNX
25/06 DRI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
22/06 DRI: Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 100.000 CP - HNX
21/06 DRI: Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 50.000 CP - HNX
21/06 DRI: Phan Thanh Tân - Thành viên BKS - đã bán 136.400 CP - HNX
16/06 Cổ phiếu cao su thiên nhiên ‘âm thầm’ tăng giá - Người đồng hành
10/06 DRI: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
28/05 DRI: Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  11.029.700 16,55 3,44%
ABS  464.600 20,10 1,52%
APC  28.000 22,80 0,00%
APH  3.749.100 43,20 -6,70%
APP  24.900 8,80 -1,12%
BRC  13.500 14,90 1,36%
BRR  200 16,20 -2,99%
BVN  100 12,00 4,35%
CSV  1.007.500 57,00 6,94%
DAG  585.500 5,77 0,70%