• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:25:21 SA - Mở cửa
CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
65,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
65,00
Mở cửa
66,00
Cao nhất
66,00
Thấp nhất
65,00
Khối lượng
700
KLTB 10 ngày
1.120
Cao nhất 52 tuần
75,00
Thấp nhất 52 tuần
51,00

Thông báo khi giá đạt: 62 68 71 ...
GIỚI THIỆU
Công ty Cố phần Thủy điện – Điện lực 3 có Nhà máy Thủy điện Đrây H’Linh 2 đang vận hành khai thác với tổng công suất lắp đặt 16 MW (02 tổ máy 8 MW), sản lượng điện thương phẩm trung bình hàng năm 85 triệu KWh như công suất thiết kế, thì sản lượng điện do Công ty cung cấp chiếm một thị phần rất nhỏ trong hệ thống sản xuất nguồn điện quốc gia.Do đặc thù của ngành điện, giữa các công ty sản xuất điện không...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 617,50 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 9,50 triệu
Cổ phiếu tự do 6,23 triệu
EPS 5.991
P/E 10,85
Doanh thu (4 quý) 95,28 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 56,92 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 124,30 tỷ
ROE (4 quý) 46,03%
Beta (120 tuần) 0,01

14/01 DRL: Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ quý IV.2021 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
05/01 DRL: Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch tài chính - SXKD năm 2022 - HOSE
10/11 DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền - HOSE
04/11 DRL: Thông báo ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền - HOSE
04/11 DRL: Nghị quyết HĐQT phiên họp định kỳ quý 3/2021 - HOSE
04/11 DRL: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền - HOSE
04/11 DRL: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thông tin - HOSE
20/08 DRL: Giải trình chậm công bố KQKD soát xét bán niên năm 2021 - HOSE
18/08 DRL: Nhắc nhở chậm giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2021 - HOSE
16/08 DRL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền - HOSE
10/08 DRL: Giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2021 - HOSE
09/08 DRL: Thông báo ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền - HOSE
09/08 DRL: Nghị quyết HĐQT số 28 và 29 ngày 09/08/2021 - HOSE
20/07 DRL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
09/06 DRL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  400 35,00 2,94%
BHA  0 13,40 0,00%
BSA  7.000 16,10 0,63%
BTP  1.200 18,35 6,69%
CHP  9.200 22,40 0,45%
DNA  0 23,50 0,00%
DNC  0 61,00 0,00%
DNH  0 40,00 0,00%
DTE  118.800 22,60 0,44%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận