• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 11:12:59 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD : HNX)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:11 CH
30,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
30,90
Mở cửa
31,00
Cao nhất
31,00
Thấp nhất
29,70
Khối lượng
131.100
KLTB 10 ngày
108.090
Cao nhất 52 tuần
45,20
Thấp nhất 52 tuần
15,70
28/07 DTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
27/07 DTD: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
27/07 DTD: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
20/07 DTD: Thay đổi nhân sự - HNX
16/07 DTD: Thay đổi nhân sự - HNX
09/07 DTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/07 DTD: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HNX
06/07 DTD: Thông báo ông Nguyễn Mạnh Tuyển TVHĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng đã qua đời - HNX
05/07 DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/07 DTD: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông - HNX
28/06 DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/06 DTD: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HNX
10/06 DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/06 DTD: Trần Việt Đức - Tổng Giám đốc - đã mua 300.400 CP - HNX
27/05 DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
26/05 DTD: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
06/05 DTD: Trần Việt Đức - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300.400 CP - HNX
29/04 DTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/04 DTD: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
29/04 DTD: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 0,90 0,00%
BAX  2.000 66,00 0,30%
BCE  23.400 10,70 0,00%
BCM  229.600 41,50 2,34%
BHT  0 13,30 0,00%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  600 48,90 0,00%
BVL  1.700 25,00 8,70%