• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 4:09:38 CH - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
48,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
48,00
Mở cửa
48,00
Cao nhất
48,00
Thấp nhất
48,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
570
Cao nhất 52 tuần
53,00
Thấp nhất 52 tuần
12,30
1:30 CH DTL: Giải trình KQKD quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
26/01 DTL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
05/01 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệmTGĐ - HOSE
16/12 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Long Mỹ và Vị Thanh - HOSE
01/12 DTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức - HOSE
02/11 DTL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức - HOSE
02/11 DTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đứ - HOSE
01/11 DTL: Giải trình KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
07/10 DTL: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét bán niên năm 2021 - HOSE
27/09 DTL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức - HOSE
31/08 DTL: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021 - HOSE
17/08 DTL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
11/08 DTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức - HOSE
28/07 DTL: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 2/2021 cho DTL - HOSE
23/07 DTL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
23/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán, Quy chế hoạt động và thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ - HOSE
23/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty - HOSE
13/07 DTL: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
07/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ - HOSE
07/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  343.500 10,70 1,90%
BVG  181.700 6,70 4,69%
HMG  0 12,80 0,00%
HPG  14.941.600 42,20 0,12%
HSG  2.918.600 30,35 0,17%
ITQ  166.400 7,30 1,39%
KKC  0 27,00 0,00%
KMT  900 10,00 -3,85%
KVC  299.100 6,10 1,67%