• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:54:36 SA - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
23,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-2,10%)
Tham chiếu
23,80
Mở cửa
23,50
Cao nhất
23,50
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
400
KLTB 10 ngày
600
Cao nhất 52 tuần
62,40
Thấp nhất 52 tuần
23,30
29/08 DTL: Giải trình chênh lệch BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
25/08 DTL: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
01/08 DTL: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021 - HOSE
01/08 DTL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
07/07 DTL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 - HOSE
22/06 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa DTL và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với các bên có liên quan - HOSE
22/06 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa DTL và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc - HOSE
22/06 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - HOSE
08/06 DTL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
07/06 DTL: Cập nhật, sử đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
18/05 DTL: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
18/05 DTL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
29/04 DTL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 - HOSE
25/04 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Vị Thanh - HOSE
18/04 DTL: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
07/04 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
02/04 Doanh nghiệp xuất khẩu thép kỳ vọng ‘thoát’ thuế chống bán phá giá tại Thái Lan - Thời báo kinh doanh
31/03 DTL: Giải trình chênh lệch số liệu kiểm toán kỳ 2021 và kỳ 2020 - HOSE
31/03 DTL: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2021 - HOSE
31/03 DTL: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  40.100 6,80 -1,45%
BVG  34.300 2,70 -3,57%
HMG  0 13,10 0,00%
HPG  36.474.800 17,60 -2,22%
HSG  10.420.600 11,80 -6,72%
ITQ  195.200 3,10 -8,82%
KKC  0 15,80 0,00%
KMT  100 9,80 5,38%
KVC  700.900 2,40 -4,00%