• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 1:34:54 CH - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
37,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,27%)
Tham chiếu
37,60
Mở cửa
37,90
Cao nhất
37,90
Thấp nhất
37,70
Khối lượng
1.600
KLTB 10 ngày
1.500
Cao nhất 52 tuần
40,10
Thấp nhất 52 tuần
5,59
07/10 DTL: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét bán niên năm 2021 - HOSE
27/09 DTL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức - HOSE
31/08 DTL: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021 - HOSE
17/08 DTL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
11/08 DTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức - HOSE
28/07 DTL: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 2/2021 cho DTL - HOSE
23/07 DTL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
23/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán, Quy chế hoạt động và thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ - HOSE
23/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty - HOSE
13/07 DTL: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
07/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ - HOSE
07/07 DTL: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ - HOSE
05/07 DTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức - HOSE
05/07 DTL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức - HOSE
01/07 DTL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/07 DTL: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
01/07 DTL: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
01/07 DTL: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
11/06 DTL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/05 DTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  724.500 5,90 11,32%
DNY  19.400 3,70 12,12%
HMC  273.700 28,65 0,88%
HMG  0 13,20 0,00%
HPG  18.520.000 57,30 0,88%
HSG  15.019.100 49,75 2,68%
ITQ  556.500 8,20 -2,38%
KKC  2.400 26,30 -5,40%
KMT  21.200 9,90 3,13%