• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.099,68 +21,54/+2,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:15:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.099,68   +21,54/+2,00%  |   HNX-INDEX   240,27   +4,66/+1,98%  |   UPCOM-INDEX   83,30   +0,92/+1,12%  |   VN30   1.119,20   +21,48/+1,96%  |   HNX30   406,35   +14,48/+3,70%
05 Tháng Mười 2022 1:23:31 CH - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 05/10/2022
1:15:02 CH
24,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,21%)
Tham chiếu
23,95
Mở cửa
24,00
Cao nhất
24,00
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
600
Cao nhất 52 tuần
62,40
Thấp nhất 52 tuần
23,95
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Nghĩa
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Bích Liên
Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Dung
Thành viên HĐQT Võ Thanh Lâm
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Đoàn Thị Bích Thúy
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Thị Hồng Thu
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Thị Thu Thảo
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Dung
Kế toán trưởng Lê Ngọc Khang
Đại diện công bố thông tin Đoàn Thị Bích Thúy