• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:23:47 SA - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
23,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-2,10%)
Tham chiếu
23,80
Mở cửa
23,50
Cao nhất
23,50
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
400
KLTB 10 ngày
600
Cao nhất 52 tuần
62,40
Thấp nhất 52 tuần
23,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/10/2022 -0,50/-2,10% 23,50 23,50 23,30 23,30 23,45 23,30 400
06/10/2022 -0,20/-0,83% 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 300
05/10/2022 +0,05/+0,21% 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 300
04/10/2022 -1,05/-4,20% 23,95 23,95 23,95 23,95 23,95 23,95 3.000
03/10/2022 0,00 / 0,00% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300
30/09/2022 -0,50/-1,96% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300
29/09/2022 -0,50/-1,92% 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 300
28/09/2022 -0,30/-1,14% 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 500
27/09/2022 0,00 / 0,00% 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 300
26/09/2022 0,00 / 0,00% 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 26,30 300
23/09/2022 +0,10/+0,38% 26,20 26,30 26,20 26,30 26,23 26,30 400
22/09/2022 0,00 / 0,00% 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 300
21/09/2022 0,00 / 0,00% 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20 300
20/09/2022 +0,10/+0,38% 26,10 26,20 26,00 26,20 26,12 26,20 600
19/09/2022 0,00 / 0,00% 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 300
16/09/2022 0,00 / 0,00% 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 300
15/09/2022 +0,10/+0,38% 26,00 26,10 26,00 26,10 26,02 26,10 600
14/09/2022 0,00 / 0,00% 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 300
13/09/2022 0,00 / 0,00% 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 300
12/09/2022 0,00 / 0,00% 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 300