• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 3:46:21 CH - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 01/12/2021
2:52:32 CH
35,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
35,50
Mở cửa
35,50
Cao nhất
35,50
Thấp nhất
35,50
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
960
Cao nhất 52 tuần
40,10
Thấp nhất 52 tuần
5,59
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
01/12/2021 0,00 / 0,00% 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 500
30/11/2021 0,00 / 0,00% 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 500
29/11/2021 +0,50/+1,43% 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 1.000
26/11/2021 -0,20/-0,57% 35,20 35,50 35,00 35,00 35,33 35,00 1.500
25/11/2021 0,00 / 0,00% 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 1.000
24/11/2021 0,00 / 0,00% 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 1.000
23/11/2021 0,00 / 0,00% 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20 500
22/11/2021 -0,80/-2,22% 35,50 35,50 35,20 35,20 35,45 35,20 600
19/11/2021 0,00 / 0,00% 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 500
18/11/2021 -0,50/-1,37% 36,50 36,50 36,00 36,00 36,29 36,00 2.500
17/11/2021 0,00 / 0,00% 36,50 36,50 36,20 36,50 36,40 36,50 1.600
16/11/2021 0,00 / 0,00% 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 500
15/11/2021 0,00 / 0,00% 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 900
12/11/2021 0,00 / 0,00% 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 700
11/11/2021 -0,50/-1,35% 37,00 37,50 36,50 36,50 37,00 36,50 2.000
10/11/2021 -0,70/-1,86% 37,30 37,30 37,00 37,00 37,25 37,00 3.600
09/11/2021 -0,30/-0,79% 38,00 38,00 37,70 37,70 37,97 37,70 1.100
08/11/2021 +0,30/+0,80% 37,75 38,00 37,75 38,00 37,89 38,00 1.100
05/11/2021 +0,20/+0,53% 37,50 37,70 37,50 37,70 37,70 37,70 600
04/11/2021 +0,30/+0,81% 37,20 37,50 37,20 37,50 37,25 37,50 600