• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 6:00:20 SA - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
37,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,27%)
Tham chiếu
37,60
Mở cửa
37,90
Cao nhất
37,90
Thấp nhất
37,70
Khối lượng
1.600
KLTB 10 ngày
1.500
Cao nhất 52 tuần
40,10
Thấp nhất 52 tuần
5,59
DTL - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/10/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Đăng ký bán 200.000 Biểu đồ
06/08/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Bán 58.900 Biểu đồ
08/07/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Đăng ký bán 500.000 Biểu đồ
30/06/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Bán 144.100 Biểu đồ
01/06/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ
25/05/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Bán 131.400 Biểu đồ
26/04/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ
13/04/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Bán 0 Biểu đồ
19/03/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ
15/01/2021 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Mua 187.310 Biểu đồ
24/12/2020 Nguyễn Thanh Trúc --- Mua 2.200.000 Biểu đồ
17/12/2020 Nguyễn Thanh Trúc --- Đăng ký mua 2.200.000 Biểu đồ
16/12/2020 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
03/06/2020 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Mua 0 Biểu đồ
27/05/2020 Nguyễn Thanh Trúc --- Mua 0 Biểu đồ
04/05/2020 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
28/04/2020 Nguyễn Thanh Trúc --- Đăng ký mua 2.200.000 Biểu đồ
21/04/2020 Nguyễn Thanh Trúc --- Mua 0 Biểu đồ
21/04/2020 Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- Bán 0 Biểu đồ
23/03/2020 Nguyễn Thanh Trúc --- Đăng ký mua 2.200.000 Biểu đồ