• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:36:56 SA - Mở cửa
CTCP Đại Thiên Lộc (DTL : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
23,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-2,10%)
Tham chiếu
23,80
Mở cửa
23,50
Cao nhất
23,50
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
400
KLTB 10 ngày
600
Cao nhất 52 tuần
62,40
Thấp nhất 52 tuần
23,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Nghĩa Chủ tịch HĐQT 29.220.213 47,56% 30/06/2022
Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức --- 11.863.289 19,31% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Liên Phó Chủ tịch HĐQT 7.899.952 12,86% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Loan --- 6.244.378 10,16% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Dung Thành viên HĐQT 2.573.990 4,19% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Trúc --- 2.435.000 3,96% 30/06/2022
CTCP Đại Thiên Lộc --- 804.620 1,31% 31/12/2021
Nguyễn Quang Quảng --- 625 0,00% 30/06/2022
Đoàn Thị Bích Thúy Trưởng ban kiểm toán nội bộ 30 0,00% 30/06/2022