• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 6:14:14 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
22,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,33%)
Tham chiếu
22,50
Mở cửa
22,65
Cao nhất
22,90
Thấp nhất
22,20
Khối lượng
6.631.200
KLTB 10 ngày
6.433.800
Cao nhất 52 tuần
29,45
Thấp nhất 52 tuần
11,15
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật DXG - NEUTRAL 17/03/2021 Bao Viet Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật DXG - MUA 27/10/2020 KBSV Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật DXG - OUTPERFORM 28/07/2020 Bao Viet Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật DXG - MUA 20/03/2020 Phu Hung Securities Tiếng Việt 12
Báo cáo cập nhật ĐHCĐ DXG - N/A 18/03/2019 ACBS Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật DXG - OUTPERFORM 18/01/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo lần đầu DXG - TRUNG LẬP 04/12/2018 KIS Tiếng Việt 13
Báo cáo phân tích cổ phiếu DXG - Giữ 21/08/2018 ACBS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG - Tích cực 16/07/2018 Bao Viet Securities Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG - Khuyến nghị Nắm giữ 06/06/2018 Phu Hung Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG - Khuyến nghị Mua 03/05/2018 ACBS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu DHA - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng 14/03/2018 KIS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật DXG - Khuyến nghị Tích cực 22/02/2018 Bao Viet Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG - Khuyến nghị Mua 08/01/2018 ACBS Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG - Khả quan 05/12/2017 BSC Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG - Tích cực 09/10/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 13/03/2017 ACBS Tiếng Việt 8
Báo cáo thăm CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh_Khuyến nghị KHẢ QUAN 19/12/2016 Bao Viet Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 26/10/2016 SBSC Tiếng Việt 3
Dat Xanh Real Estate Service And Constructions Corp. Report 18/02/2016 KIS Tiếng Anh 4