• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:12:32 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
16,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,20 (-6,84%)
Tham chiếu
17,55
Mở cửa
17,40
Cao nhất
17,50
Thấp nhất
16,35
Khối lượng
23.671.100
KLTB 10 ngày
12.137.080
Cao nhất 52 tuần
47,45
Thấp nhất 52 tuần
16,35
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/10/2022 -1,20/-6,84% 17,40 17,50 16,35 16,35 16,42 16,35 23.671.100
06/10/2022 -1,30/-6,90% 18,90 19,20 17,55 17,55 18,16 17,55 9.694.500
05/10/2022 +1,20/+6,80% 18,10 18,85 18,00 18,85 18,52 18,85 6.773.000
04/10/2022 -1,25/-6,61% 19,20 19,25 17,60 17,65 18,12 17,65 13.858.900
03/10/2022 -1,40/-6,90% 20,00 20,40 18,90 18,90 19,47 18,90 7.218.700
30/09/2022 +0,30/+1,50% 20,20 20,50 18,70 20,30 19,56 20,30 17.142.500
29/09/2022 -1,50/-6,98% 22,15 22,15 20,00 20,00 20,77 20,00 15.018.100
28/09/2022 0,00 / 0,00% 20,80 22,25 20,80 21,50 21,57 21,50 8.698.700
27/09/2022 -1,60/-6,93% 22,75 23,00 21,50 21,50 22,06 21,50 18.291.400
26/09/2022 -1,70/-6,85% 24,15 24,35 23,10 23,10 23,41 23,10 16.461.200
23/09/2022 -1,00/-3,88% 25,90 26,00 24,40 24,80 25,26 24,80 12.758.300
22/09/2022 +0,90/+3,61% 24,50 25,90 24,50 25,80 25,35 25,80 10.655.400
21/09/2022 -0,05/-0,20% 24,60 25,70 24,60 24,90 25,19 24,90 9.732.800
20/09/2022 +0,85/+3,53% 24,50 25,25 23,95 24,95 24,53 24,95 7.185.100
19/09/2022 -0,50/-2,03% 24,80 25,20 24,10 24,10 24,74 24,10 11.239.000
16/09/2022 -1,10/-4,28% 25,50 25,60 24,60 24,60 24,99 24,60 11.642.300
15/09/2022 -0,30/-1,15% 26,10 26,35 25,70 25,70 25,96 25,70 7.975.500
14/09/2022 +1,35/+5,48% 24,10 26,10 24,00 26,00 25,31 26,00 13.414.500
13/09/2022 0,00 / 0,00% 24,65 24,80 23,95 24,65 24,23 24,65 9.380.200
12/09/2022 -0,55/-2,18% 25,40 25,40 24,65 24,65 25,02 24,65 7.332.600