• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 8:40:01 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
21,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
21,40
Mở cửa
21,30
Cao nhất
21,85
Thấp nhất
21,10
Khối lượng
4.251.200
KLTB 10 ngày
6.674.010
Cao nhất 52 tuần
29,45
Thấp nhất 52 tuần
11,15
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
19/10/2021 0,00 / 0,00% 21,30 21,85 21,10 21,40 21,46 21,40 4.251.200
18/10/2021 -0,15/-0,70% 21,90 21,90 21,40 21,40 21,60 21,40 6.732.600
15/10/2021 -0,05/-0,23% 21,60 21,95 21,10 21,55 21,66 21,55 4.643.300
14/10/2021 +0,10/+0,47% 21,50 22,20 21,50 21,60 21,85 21,60 7.194.600
13/10/2021 -0,20/-0,92% 21,70 21,90 21,45 21,50 21,63 21,50 4.734.800
12/10/2021 +0,10/+0,46% 21,35 22,20 21,30 21,70 21,71 21,70 7.258.300
11/10/2021 +0,80/+3,85% 20,90 21,90 20,85 21,60 21,43 21,60 8.835.500
08/10/2021 -0,10/-0,48% 21,00 21,20 20,60 20,80 20,86 20,80 4.237.700
07/10/2021 +1,15/+5,82% 19,85 21,10 19,85 20,90 20,57 20,90 13.628.200
06/10/2021 +0,75/+3,95% 19,00 19,75 19,00 19,75 19,52 19,75 6.873.900
05/10/2021 0,00 / 0,00% 19,00 19,15 18,80 19,00 19,01 19,00 2.667.400
04/10/2021 +0,20/+1,06% 18,65 19,00 18,30 19,00 18,61 19,00 3.233.800
01/10/2021 -0,30/-1,57% 18,95 19,15 18,75 18,80 18,88 18,80 2.816.050
30/09/2021 +0,05/+0,26% 19,05 19,25 19,00 19,10 19,10 19,10 1.995.200
29/09/2021 -0,15/-0,78% 19,00 19,15 18,70 19,05 18,87 19,05 2.590.300
28/09/2021 +0,20/+1,05% 18,80 19,20 18,60 19,20 18,84 19,20 4.093.600
27/09/2021 -0,65/-3,31% 19,50 19,80 19,00 19,00 19,32 19,00 3.582.800
24/09/2021 -0,15/-0,76% 19,80 19,90 19,50 19,65 19,70 19,65 2.651.000
23/09/2021 +0,45/+2,33% 19,65 20,40 19,45 19,80 20,02 19,80 7.718.800
22/09/2021 +0,30/+1,57% 18,90 19,60 18,75 19,35 19,17 19,35 4.404.200