• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 8:01:06 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
21,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,23%)
Tham chiếu
21,60
Mở cửa
21,60
Cao nhất
21,95
Thấp nhất
21,10
Khối lượng
4.643.300
KLTB 10 ngày
6.278.750
Cao nhất 52 tuần
29,45
Thấp nhất 52 tuần
11,15
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 31,67%
Sở hữu khác 68,33%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Chủ tịch HĐQT 84.165.248 14,08% 09/09/2021
CTCP Đầu tư NAV --- 23.372.121 4,49% 30/09/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund --- 20.548.875 3,95% 19/01/2021
Grinling International Ltd --- 18.616.878 3,58% 10/09/2021
Norges Bank --- 17.925.602 3,45% 10/09/2021
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 14.752.012 2,84% 10/09/2021
Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 9.337.768 1,80% 09/07/2021
CTBC Vietnam Equity Fund --- 9.199.900 1,77% 10/09/2021
Amersham Industries Ltd --- 8.535.634 1,64% 10/09/2021
Hanoi Investments Holdings Ltd --- 7.587.329 1,46% 10/09/2021
Wareham Group Ltd --- 6.901.536 1,33% 10/09/2021
Lương Trí Thảo Phó Tổng giám đốc 5.122.639 0,86% 30/06/2021
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund --- 3.905.740 0,75% 19/01/2021
Lương Trí Tú --- 3.466.721 0,58% 30/06/2021
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- 3.000.000 0,58% 10/09/2021
Aquila Spc Ltd --- 2.352.779 0,45% 13/11/2019
CTCP Tập đoàn Đất Xanh --- 1.747.486 0,34% 17/08/2020
Hà Đức Hiếu Thành viên HĐQT 1.539.283 0,26% 24/09/2021
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- 1.468.000 0,28% 10/09/2021
Bùi Ngọc Đức Tổng giám đốc 1.282.746 0,21% 12/10/2021
Vietnam Co-investment Fund --- 1.270.000 0,24% 21/09/2020
Đỗ Thị Thái Thành viên HĐQT 917.635 0,15% 30/06/2021
Nguyễn Khánh Hưng --- 855.849 0,16% 30/06/2020
Quena Ltd --- 535.000 0,10% 13/11/2019
KITMC Worldwde Vietnam Fund 2 --- 313.925 0,06% 19/03/2019
Trần Công Luận --- 287.001 0,06% 30/06/2019
Draig Ltd --- 259.900 0,05% 20/07/2018
Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng giám đốc 252.247 0,04% 30/06/2021
Trần Thị Thùy Trang --- 187.996 0,04% 30/06/2020
KITMC Vietnam Growth Fund --- 185.000 0,04% 19/01/2021
Nguyễn Văn Bang --- 164.458 0,03% 30/06/2020
Lê Hào Phó Tổng giám đốc 155.727 0,03% 30/06/2021
Viola Ltd --- 150.000 0,03% 28/05/2019
Saigon Investments Ltd --- 139.650 0,03% 10/09/2021
Veil Holdings Ltd --- 110.000 0,02% 16/10/2018
Huỳnh Phước Nguyên --- 97.331 0,02% 31/12/2019
Trịnh Thị Ngọc Hà --- 64.691 0,01% 30/06/2020
Nguyễn Quốc Vy Liêm --- 30.000 0,01% 30/06/2020
Trần Thị Yến Chinh --- 13 0,00% 30/06/2020
KB Vietnam Focus Balanced Fund --- 9 0,00% 10/09/2021