• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 12:37:45 SA - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
20,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,95%)
Tham chiếu
21,00
Mở cửa
21,20
Cao nhất
21,20
Thấp nhất
20,60
Khối lượng
517.400
KLTB 10 ngày
547.350
Cao nhất 52 tuần
23,80
Thấp nhất 52 tuần
11,20
13/09 DXP: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Cảng Đoạn Xá - HNX
27/08 DXP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
26/08 DXP: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
25/08 DXP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
25/08 DXP: Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity không còn là cổ đông lớn - HNX
25/08 DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/08 DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity - HNX
03/08 DXP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
30/07 DXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
27/07 DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/07 Kết quả kinh doanh cảng biển phân hóa khu vực Bắc - Nam - Người đồng hành
20/07 DXP: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
14/07 DXP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
30/06 DXP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity - HNX
28/06 DXP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
07/05 DXP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 DXP: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
27/04 DXP: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
05/04 DXP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
30/03 DXP: giải trình biến động tình hình sản xuất kinh doanh giữa năm 2020 và năm 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  275.300 84,00 0,36%
ASG  31.700 29,00 -0,68%
BLN  0 12,00 0,00%
BSG  200 8,90 -7,29%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  218.400 27,90 -10,00%
CIA  137.900 13,90 -4,14%
CLL  80.000 38,25 1,19%
CXH  0 7,00 0,00%
DL1  3.126.000 9,30 0,00%