• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 12:20:21 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 26/05/2022
12:15:02 CH
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,70
Cao nhất
16,90
Thấp nhất
16,70
Khối lượng
26.500
KLTB 10 ngày
63.630
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
12,70
25/05 DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
09/05 DXP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
06/05 DXP: Nghị quyết HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá - HNX
26/04 DXP: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
22/04 DXP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
14/04 DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
31/03 DXP: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
25/03 DXP: Ngày 26/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên 1.295.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
15/03 DXP: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.295.000 cổ phiếu - HNX
11/03 DXP: Thay đổi nhân sự - HNX
18/02 DXP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
18/02 DXP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
18/02 DXP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết - HNX
11/02 DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/02 DXP: Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành Esop của Hoàng Văn Minh - Người có liên quan của ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT - HNX
07/02 DXP: Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành Esop của Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban kiểm soát - HNX
07/02 DXP: Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành Esop của Trần Thị Hằng -Thành viên Ban kiểm soát - HNX
07/02 DXP: Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành Esop của Đinh Thị Thu Trang - Thành viên Ban Kiểm Soát - HNX
30/01 DXP: Công văn đính chính quyết định số 032/QĐ-CTHĐQT ngày 24/01/2022 - HNX
29/01 DXP: Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành Esop của Mai Thị Yên Thế - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Người công bố thông tin - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  9.900 86,40 -0,69%
ASG  0 29,70 0,00%
BLN  1.600 7,20 1,41%
BSG  100 10,70 -6,96%
CAG  2.000 16,50 -0,60%
CIA  5.300 13,70 -2,14%
CLL  9.300 29,90 0,00%
CVP  0 10,00 0,00%
DL1  649.500 7,40 4,23%
DNL  0 23,10 0,00%