• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:18:54 CH - Mở cửa
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
12,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-3,17%)
Tham chiếu
12,60
Mở cửa
12,50
Cao nhất
12,50
Thấp nhất
11,60
Khối lượng
57.100
KLTB 10 ngày
61.440
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
11,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang
Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Hùng
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Đào
Thành viên HĐQT Mai Thị Yên Thế
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Hoa
Thành viên Ban kiểm soát Đinh Thị Thu Trang
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Hằng
Tổng giám đốc Lê Mạnh Hoàn
Phó Tổng giám đốc Trần Văn Sơn
Kế toán trưởng Mai Thị Yên Thế
Đại diện công bố thông tin Mai Thị Yên Thế